Z muzejních vitrín a depozitářů – mince

Z muzejních vitrín a depozitářů – mince

Z muzejních vitrín a depozitářů – mince V dnešním díle našeho cyklu „Z muzejních vitrín a depozitářů“ se zaměříme na sbírkový obor „numismatika“ (NU), který čítá k dnešnímu datu úctyhodných 826 položek zahrnujících jak mince, tak bankovky, pamětní medaile,...
Z muzejních vitrín a depozitářů – městský znak

Z muzejních vitrín a depozitářů – městský znak

Z muzejních vitrín a depozitářů – městský znak Jedním ze symbolů každého města je i městský znak. Lomnice nad Popelkou jej získala z původního erbu šlechtického rodu Košíků z Lomnice a Rožďalovic, jenž jim byl pravděpodobně udělen králem Václavem I. Přemyslovcem na...
Z muzejních vitrin a depozitářů – pečetidla

Z muzejních vitrin a depozitářů – pečetidla

Z muzejních vitrin a depozitářů – pečetidla K nejcennějším exponátům městského muzea se vztahem ke správě města se řadí tři renesanční stříbrná pečetidla (NU – 658, 659, 660) z let 1608 a 1642 o rozměrech 26, 35 a 45 mm, která z titulu své funkce měl za úkol opatrovat...
Lomnické pivovarnictví a hostince

Lomnické pivovarnictví a hostince

Lomnické pivovarnictví a hostince Pivovarnictví mělo v Lomnici nad Popelkou dlouholetou tradici. Právo vařit pivo a pálit kořalku platilo pro naše město od 15. století, jak je zaznamenáno v městské pamětní knize. Již k roku 1462 je připomínán pivovar a sladovna, jenž...
Smírčí kříže na Lomnicku

Smírčí kříže na Lomnicku

Smírčí kříže na Lomnicku Smírčí kříže nebo lidově „baby“, někdy i kříže cyrilometodějské patří k nejstarším volně stojícím skulpturám, které se nacházejí takřka po celé Evropě, především ve střední. U nás zvláště na Jihlavsku, v Podkrušnohoří, v Podkrkonoší a...
Mýtická hora Tábor

Mýtická hora Tábor

Mýtická hora Tábor Hora Tábor, výrazná dominanta kraje, zvaná též „Maják Lomnicka“, je známým poutním místem a turistickým cílem severovýchodních Čech. Tyčí se jižně nad městem Lomnice nad Popelkou ve výšce 683 m n m. (původně udáváno 682 nebo dokonce 684 m n. m.). V...