LIPNO A JEHO OKOLÍ

LIPNO A JEHO OKOLÍ

V úterý 11. dubna se od 17 hodin koná ve vstupní hale muzea další z cestopisných přednášek lomnického občana Mgr. Libora Drahoňovského pod názvem „Lipno a jeho okolí. Beseda s promítáním fotografií se věnuje přírodním krásám i pamětihodnostem v okolí přehradní...
PUTOVÁNÍ ZA KOMENSKÝM

PUTOVÁNÍ ZA KOMENSKÝM

Další pokus o zjištění, kde se Jan Amos Komenský dne 28. března 1592 narodil, podnikl jičínský novinář Ing. Bohumír Procházka – proChor. O svých zážitcích bude vyprávět úterý 14. března 2023 od 17 hodin. Přes Kroměříž, kde obdivoval obrazy Maxe Švabinského, a poznával...
CHALOUPKY POD HORAMA

CHALOUPKY POD HORAMA

První akcí, která oficiálně zahájí letošní muzejní sezonu, se stane tematicky zaměřená národopisná výstava nesoucí název „Chaloupky pod horama“. Zde představí své rekonstrukce historických regionálních staveb lidové architektury severovýchodních Čech v unikátních...
JIHOČESKÁ ŠUMAVA – přednáška – Mgr. Libor Drahoňovský

JIHOČESKÁ ŠUMAVA – přednáška – Mgr. Libor Drahoňovský

Během besedy s promítáním fotografií jsme se toulali jihočeskou částí Šumavy od pramene Vltavy k přehradní nádrži Lipno. Naše putování začalo v malebném Vimperku, jemuž ve středověku slávu a prosperitu zajišťovala především rušná obchodní stezka, po niž se z Bavor...
Betlémy – 21. ročník tradiční vánoční výstavy

Betlémy – 21. ročník tradiční vánoční výstavy

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí – tradiční vánoční výstavu betlémů, a to jak ze svých sbírek, tak též  jiných institucí či sbírek soukromých. Z tohoto titulu...