Z muzejních vitrín a depozitářů – mince

V dnešním díle našeho cyklu „Z muzejních vitrín a depozitářů“ se zaměříme na sbírkový obor „numismatika“ (NU), který čítá k dnešnímu datu úctyhodných 826 položek zahrnujících jak mince, tak bankovky, pamětní medaile, vyznamenání, plakety včetně mincovních pokladů nalezených na Lomnicku. V současné době tuto zajímavou kolekci odborně zpracovává a čistí paní PhDr. Eva Ulrychová, dlouholetá pracovnice jičínského muzea v oblasti archeologie a numismatiky. Výsledky této činnosti budou na závěr publikovány v odborné literatuře a s prezentací numismatické sbírky naší instituce se počítá i v dlouhodobém výstavním plánu v horizontu tří let. Z celé plejády těchto zajímavých exponátů zahrnujících také antické a exotické mince, nouzová platidla, groše a tolary je těžké vybrat alespoň jeden. Za všechny popíšeme zajímavou minci, o které víme i přesnou nálezovou situaci. Jedná se o stříbrný tolar z roku 1565 (průměr 40 mm) saského kurfiřta Augusta Saského (1526 – 1586, vládl 1553 – 1586 společně se svojí manželkou Anne Dánskou a Norskou, která žila v letech 1532 – 1585). Na přední straně (avers) je zpodobněna stylizovaná postava kurfiřta s mečem v pravé ruce a s palcátem v levé. Na zadní straně (revers) se nachází složený velký znak saského kurfiřství. Ražba byla provedena v drážďanské mincovně mincmistrem Hansem Bienerem (1556 – 1604). Mince byla nalezena při výkopových pracích v roce 2006 pracovníky muzea v rámci povrchového sběru před místním zámkem, a to v prostoru, kde kdysi stála brána a vrátnice. I přes nedávný archeologický výzkum, který předcházel generální rekonstrukci zámku, se kuriózně jedná o nejstarší datovanou minci nalezenou v areálu lomnického panského sídla. Je zároveň také důkazem obchodních kontaktů našeho regionu se Saskem v období pozdního středověku. Pro ilustraci – za peníze této hodnoty se v dané době dala koupit ovce či koza a za deset těchto tolarů kráva. Vzácný numismatický nález byl zdarma zrestaurován v roce 2011 pracovníky Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Zmíněnou minci, které je v letošním roce přesně na rok 450 let, mohou návštěvníci zhlédnout ve stálé expozici „Historie města“ v sekci věnované lomnické tvrzi a zámku. Mgr. Jan Drahoňovský – ředitel

Archivní články pro badatele 2014 – 2018

Náhodná tragédie

Náhodná tragédie Průčelí Šlechtova Hrubého domu na lomnickém Husově náměstí zdobí pamětní deska věnovaná památce obětí květnového povstání z řad našich občanů. Je tomu...

Lomnické živnosti

Lomnické živnosti Lomnice nad Popelkou – „Město sucharů a textilu“, „Zbrojnice českého textilu“ a „Industriální velmoc Podkrkonoší“. To všechno jsou přívlastky, kterými...

Smírčí kříže na Lomnicku

Smírčí kříže na Lomnicku Smírčí kříže nebo lidově „baby“, někdy i kříže cyrilometodějské patří k nejstarším volně stojícím skulpturám, které se nacházejí takřka po celé...

Mýtická hora Tábor

Mýtická hora Tábor Hora Tábor, výrazná dominanta kraje, zvaná též „Maják Lomnicka“, je známým poutním místem a turistickým cílem severovýchodních Čech. Tyčí se jižně...