Z muzejních vitrín a depozitářů – obraz Oldřicha Oplta

Součástí městského muzea je i galerie oblastních výtvarníků se stálou prezentací tvorby umělců našeho kraje a dále také bohatý depozitář výtvarného umění. Dohromady instituce eviduje a pečuje o 953 obrazů.

Posledním zajímavým přírůstkem do této sbírkové kategorie je rozměrný obraz (100 x 80 cm) renomovaného autora akademického malíře Oldřicha Oplta (1919 – 2001). Stružinecký rodák se díky výtvarné erudici a rozsahu tvorby zařadil nejen mezi nejvýznamnější místní umělce, ale také mezi uznávané výtvarníky v celorepublikovém měřítku. Jeho dílo je součástí řady galerií, včetně lomnické, kde mu je věnována podstatná část, a také ve stálé sportovní expozici, jelikož mu byla jako aktivnímu sportovci tato oblast blízká. Největší Opltovo dílo – velkoplošnou mozaiku, jejímž byl spoluautorem, můžeme obdivovat v podchodu pražského metra stanice „Florenc“.

Muzeum v měsíci květnu prostřednictví Města Lomnice nad Popelkou dostalo nabídku od pana Ing. Luboše Homoly z Kralup nad Vltavou odkoupit za příznivých podmínek výše uvedené dílo s motivem z našeho města. Jedná se o olej na plátně z roku 1945 s námětem pohled na střed města od ústí dnešní Hálkovy ulice směrem na Karlovské náměstí. Obraz zakoupil přímo od autora otec pana Homoly Miroslav těsně po válce v roce 1946. Za utržené peníze prý Oldřich Oplt dostudoval. Nyní, tedy přesně na rok po sedmdesáti letech, se tak obraz vrací zpět na Lomnicko…

Dílo se stane trvalou ozdobou naší stálé galerie. Je zajímavé hned ze dvou důvodů. Jednak je svědkem rané tvorby jednoho z našich ryze lomnických výtvarníků. Za druhé, a to především, má pro nás velkou dokumentární vypovídající hodnotu. Díky němu si můžeme uvědomit, jakou velkou změnou prošla tato část města, dnešní Hálkova ulice. Je až neuvěřitelné, že je možné na tak malé ploše napočítat dohromady pět objektů, které byly v průběhu desetiletí strženy. Konkrétně se jedná o dům kominíka Vitáka, truhláře Mikule, za ním taxikáře Salaby a vpravo uprostřed řidiče autobusu Šíny. Dům uprostřed vlevo se nám, bohužel, nepodařilo identifikovat a je to výzva pro případné pamětníky. Nyní je částečně v těchto místech situován objekt VČE. Zcela vpravo uprostřed vykukuje domeček „U Ferdy Mravence“, jehož stěny vyzdobil pohádkovými motivy na konci 40. let minulého století manžel dcery tehdejších majitelů rodiny Máslových pan Zbyšek Kalandra. Zajímavostí je, že se jedná o synovce známého politika, spisovatele a novináře Záviše Kalandry (1902-1950) odsouzeného k smrti ve vykonstruovaném procesu se skupinou Milady Horákové a následně popraveného. Jistě mnozí ze čtenářů Lomnických novin mají v živé paměti tato pohádková vyobrazení., která se však po dnešní časy nedochovala.

Je zajímavé, postavit se přesně na místo, odkud autor obrazu Oldřich Oplt své rané výše popsané dílo tvořil. S překvapením totiž zjistíme, jak tato daná lokalita je dnes oproti minulosti zachycené na obraze zarostlá vzrostlými stromy a křovinami. V blízké budoucnosti město chystá částečnou revitalizaci v podobě malého parčíku, v jejímž centru bude restaurovaná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1739 přestěhována od kostela sv. Mikuláše z Bari na toto nové, vhodnější místo v Hálkově ulici, jež tvoří spojku z historického jádra města směrem ke Karlovskému náměstí – městské památkové rezervaci.

Mgr. Jan Drahoňovský

 

Archivní články pro badatele 2014 – 2018

Náhodná tragédie

Náhodná tragédie Průčelí Šlechtova Hrubého domu na lomnickém Husově náměstí zdobí pamětní deska věnovaná památce obětí květnového povstání z řad našich občanů. Je tomu...

Lomnické živnosti

Lomnické živnosti Lomnice nad Popelkou – „Město sucharů a textilu“, „Zbrojnice českého textilu“ a „Industriální velmoc Podkrkonoší“. To všechno jsou přívlastky, kterými...

Smírčí kříže na Lomnicku

Smírčí kříže na Lomnicku Smírčí kříže nebo lidově „baby“, někdy i kříže cyrilometodějské patří k nejstarším volně stojícím skulpturám, které se nacházejí takřka po celé...

Mýtická hora Tábor

Mýtická hora Tábor Hora Tábor, výrazná dominanta kraje, zvaná též „Maják Lomnicka“, je známým poutním místem a turistickým cílem severovýchodních Čech. Tyčí se jižně...