Po několikaměsíční vynucené přestávce mohli pracovníci místního městského muzea otevřít jeho prostory pro veřejnost. Stalo se tak v úterý 4. května. Samozřejmostí je ale dodržení stávajících hygienických pravidel a opatření. Zakazují se pouze skupinové prohlídky s tím, že není umožněna přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, a používat respirátory.

Zpřístupněny jsou tedy všechny stálé expozice, některé z nich během uzávěry doznaly částečné proměny a vylepšení, dále krátkodobá výstava „Lomnicko v proměnách času očima malířů“, kterou bylo doposud možné zhlédnout pouze virtuálně na webových stránkách muzea. Připomeňme, že partnery této akce jsou firmy Rydval Elektro a Česká spořitelna, jež zapůjčily společně s dalšími subjekty a soukromníky na pět desítek obrazů (včetně využití našich sbírek od cca třiceti malířů), což představuje velmi zajímavou kolekci, mapující proměnu tváře města od renesance až po dnešek. Výstava prezentuje především průhledy různými místními uličkami, zákoutími nebo i detaily některých vybraných solitérů architektury Lomnice nad Popelkou. Zároveň je možný prodej Lomnických sucharů, piva, novin a upomínkových předmětů, včetně několika novinek, které jsme uvedli v minulém čísle Lomnických novin.

Zatím však není, bohužel, možné konat vernisáže, přednášky a koncerty. Pokud dojde i v této oblasti ke změně, budeme Vás včas informovat. Aktuální zprávy o dění ve světě muzeí můžete také získat na oficiálních webových stránkách Asociace muzeí a galerií České republiky (www.cz-museums.cz)

Nově pracovníci muzea, snažící se „jít s dobou“, tak prostřednictvím sociálních sítí – konkrétně Facebooku a Instagramu – budou každou středu přinášet jejich uživatelům zajímavé články s náměty týkající se historie Lomnice nad Popelkou, popřípadě nějakého zajímavého sbírkového exponátu z muzejních fondů.

V nejbližší době dojde též na spuštění nových rozšířených a vylepšených webových stránek naší instituce (www.muzeumlomnice.cz), kde kromě aktuálního programu naleznete i řadu zajímavých článků, včetně fotoarchivu, s možností využití k badatelským a studijním účelům. Další novinka na stránkách bude obsahovat pestrou nabídku nabízeného zboží. Základní informace a vybrané články zde můžete také najít v německé jazykové mutaci (za což bychom rádi poděkovali slečně Andree Kieuové, se kterou nyní externě úzce spolupracujeme díky její ochotě a vstřícnosti).

Doufáme společně s Vámi, že nás v letošní blížící se hlavní sezoně již nic nepředvídatelného neohrozí ani nepřekvapí, a realizace plánovaných akcí proběhne bez větších problémů…

Další články akcí

Poděkování muzea

Poděkování muzea Pracovníci muzea by rádi poděkovali všem štědrým sponzorům, díky nimž a především jejich velkorysosti a pochopení významu tohoto počinu měla možnost...

I muzeum se zapojilo do výroby roušek

I muzeum se zapojilo do výroby roušek Z důvodu nařízení vlády ČR a ministra zdravotnictví ze dne 13. 3. 2020 bylo lomnické muzeum, jako všechna jiná zařízení tohoto...

AKCE LOMNICKÉHO MUZEA PRO ROK 2020

AKCE LOMNICKÉHO MUZEA PRO ROK 2020 15. 3. – 26. 4. – „J. J. Fučík (1859 – 1930) – historik, kartograf, pedagog“ Tematická výstava – Život a dílo významného...