Pracovníci městského muzea si sobě i kulturní veřejnosti v podzimních měsících letošního roku připomenou již 130. výročí existence své instituce – od nelehkých počátků, až po rozkvět v dnešních časech. Smyslem plánované akce, která pro nás bude srdeční záležitostí, je také upozornit na její nezastupitelnou roli při poznání minulosti kraje, kde žijeme, a při mapování kulturních hodnot i přírodních krás v oblasti na rozhraní Podkrkonoší a Českého ráje, zvané Lomnicko. A to nejen pro nás samotné a naše vrstevníky, ale především pro generace příští. To je také obecně řečeno hlavním posláním a smyslem existence všech muzeí, nejen toho našeho…
Solidní zdejší společenské ovzduší konce devatenáctého století, spojené ruku v ruce s vlnou vlasteneckého nadšení, umožnilo po vzoru jiných, větších měst naší vlasti zvažovat, navrhnout a hlavně prosadit myšlenku zřízení „musea“ i v Lomnici u Jičína (oficiální název až do dubna 1896). Vzniklo památného dne 27. 11. 1891, kdy „usnáší se obecní zastupitelstvo jednomyslně, aby se místní museum zřídilo a povoluje k účelu tomu zatímně částku 15 zlatých, jež do rozpočtu na rok 1892 vřaditi se má… a ustanovuje pana Josefa Petráka co správce…“.
Od té doby budovala a pečovala o tuto instituci celá řada jeho správců a ředitelů (společně s mnoha spolupracovníky), každý z nich přispěl svým dílem a invencí k jeho postupnému zvelebení a rozšíření. Muzejní příběh se začal odvíjet ze skromných počátků – od dvou malých skříněk s prvními sbírkovými předměty položených pouze na židlích ve skladišti registratury v prvním poschodí radnice, přes mnohé stěhování, včetně školního muzejního kabinetu v chlapecké škole až po čtyřpodlažní Šlechtův Hrubý dům na Husově náměstí, původně reprezentačním patricijském městském paláci z 20. let 19. stol. Zde na optimálním místě skýtajícím ideální podmínky k činnosti v průběhu let vznikly zárodky několika dnešních expozičních celků, které bylo možno rozvinout po přestěhování všech sbírek v roce 1947 do současných prostor. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu v minulosti i dnes zaměřuje především na historii a etnografii Lomnicka, dále mineralogické a zoologické bohatství Podkrkonoší a Českého ráje, v galerijní oblasti na díla významných regionálních umělců. Samostatnou kapitolou je památník rodu Šlechtů s ukázkami historického mobiliáře. Muzeum nabízí také další stálé expozice: „historie a tradice sportu na Lomnicku“, „Církevní umění“, „Mýtická hora Tábor – poutní místo a turistický cíl“, „fenomén Lomnické suchary a industriální tradice města“, „Expozice myslivosti a loveckých trofejí“ a „Sušírna pláten“. Mnohdy si říkám, co by asi dnešním parametrům a vzhledu muzea řekl jeho zakladatel Josef Petrák? Doufám, že by ho dnešní generace jeho následovníků, jenž s maximální zodpovědností přejala pomyslný muzejní štafetový kolík, nijak zásadně nezklamala. Alespoň zvýšenou měrou se o to snažíme, jak nyní, tak i v budoucnu.

Zahájení samotné výstavy proběhne dne v neděli 12. 9. v 10:00 a v rámci vernisáže bude z rukou starosty města Mgr. Josefa Šimka slavnostně předáno čestné občanství města Lomnice nad Popelkou emeritnímu řediteli panu Františku Novákovi za jeho celoživotní přínos v oblasti historie města, kultury a sportu. Úvodního slova se zhostí Mgr. Jan Drahoňovský, ředitel muzea a v kulturním programu vystoupí manželé Krčkovi. Na výstavě dojde na prezentaci archivních dokumentů se vztahem k dějinám muzea a ukázky sbírkových předmětů speciálně pro tuto příležitost zpřístupněných z našich depozitářů, včetně nejnovějších přírůstků. K dispozici budou mít zájemci o suvenýry několik nových pohlednic, samolepku s logem muzea a pamětní razítko. V plánu je také do konce roku vydání poštovní známky s námětem budovy muzea a především vydání nové knižní publikace komplexně popisující historii a současnost městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou. Výstavu si budete moci prohlédnout až do 21. listopadu. Přijďte společně s námi oslavit svátek lomnických muzejníků.

Mgr. Jan Drahoňovský

 

Další články akcí

LOM BEZDĚČÍN

Letošní výstava drahých kamenů bude doplněna i o tematickou přednášku, která se uskuteční v úterý 18. června od 17 hodin. Na téma „Lom Bezděčín“ přijede pohovořit pan...

KONĚ, KONI, KOŇOVÉ

Koncert jičínského souboru Fidle pod uměleckým vedením Bc. Lenky Krausové se uskuteční v úterý 11. června od 18 hodin, a to se zcela nově připraveným programem na téma...

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

V pořadí páté vystoupení jičínské skupiny The Beatles Veteran Club se uskuteční v pondělí 10. června od 19,30 hodin. Ve zhruba devadesáti minutovém pořadu se můžete...

JÓ, TO JSEM JEŠTĚ ŽIL …

Koncert žáků hudebního oboru Základní umělecké školy v Lomnici nad Popelkou, který jsme společně uspořádali k Mezinárodnímu dni muzeí (18. květen). Uskuteční se ve...

O BEDŘICHU SMETANOVI TROCHU JINAK

Přednáška s promítáním doplněná o hudební ukázky PhDr. Olgy Mojžíšové, Ph.D. - kurátorky fondu Bedřicha Smetany v Českém muzeu hudby, navazující na výstavu "Smetana...

JAN DINGA – VÝBĚR Z DÍLA

Již se stalo dobrým zvykem, že lomnické muzeum vždy na 1. května zahajuje novou výstavu. Tou letošní se stane prezentace díla malíře, výtvarného pedagoga a člena Unie...

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

Poslední letošní přednáška podzimního cyklu  nazvaná “Židovské památky Libereckého kraje s přihlédnutím k regionálním reáliím” se uskuteční v úterý 21. listopadu opět...

TŘEBOŇSKO, PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Na v pořadí třetí přednášce podzimního muzejního cyklu  zasvěceně pohovoří lomnický cestovatel, Mgr. Libor Drahoňovský, s jehož poutavým vyprávěním se v prostorách...

POVÍDÁNÍ O RÁDIU

Druhá přednáška podzimního cyklu uspořádaná k stému výročí rozhlasového vysílání v Československu se koná v úterý 24. října od 17 hodin. Na akci v podání sběratele a...

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...