Pracovníci městského muzea si sobě i kulturní veřejnosti v podzimních měsících letošního roku připomenou již 130. výročí existence své instituce – od nelehkých počátků, až po rozkvět v dnešních časech. Smyslem plánované akce, která pro nás bude srdeční záležitostí, je také upozornit na její nezastupitelnou roli při poznání minulosti kraje, kde žijeme, a při mapování kulturních hodnot i přírodních krás v oblasti na rozhraní Podkrkonoší a Českého ráje, zvané Lomnicko. A to nejen pro nás samotné a naše vrstevníky, ale především pro generace příští. To je také obecně řečeno hlavním posláním a smyslem existence všech muzeí, nejen toho našeho…
Solidní zdejší společenské ovzduší konce devatenáctého století, spojené ruku v ruce s vlnou vlasteneckého nadšení, umožnilo po vzoru jiných, větších měst naší vlasti zvažovat, navrhnout a hlavně prosadit myšlenku zřízení „musea“ i v Lomnici u Jičína (oficiální název až do dubna 1896). Vzniklo památného dne 27. 11. 1891, kdy „usnáší se obecní zastupitelstvo jednomyslně, aby se místní museum zřídilo a povoluje k účelu tomu zatímně částku 15 zlatých, jež do rozpočtu na rok 1892 vřaditi se má… a ustanovuje pana Josefa Petráka co správce…“.
Od té doby budovala a pečovala o tuto instituci celá řada jeho správců a ředitelů (společně s mnoha spolupracovníky), každý z nich přispěl svým dílem a invencí k jeho postupnému zvelebení a rozšíření. Muzejní příběh se začal odvíjet ze skromných počátků – od dvou malých skříněk s prvními sbírkovými předměty položených pouze na židlích ve skladišti registratury v prvním poschodí radnice, přes mnohé stěhování, včetně školního muzejního kabinetu v chlapecké škole až po čtyřpodlažní Šlechtův Hrubý dům na Husově náměstí, původně reprezentačním patricijském městském paláci z 20. let 19. stol. Zde na optimálním místě skýtajícím ideální podmínky k činnosti v průběhu let vznikly zárodky několika dnešních expozičních celků, které bylo možno rozvinout po přestěhování všech sbírek v roce 1947 do současných prostor. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu v minulosti i dnes zaměřuje především na historii a etnografii Lomnicka, dále mineralogické a zoologické bohatství Podkrkonoší a Českého ráje, v galerijní oblasti na díla významných regionálních umělců. Samostatnou kapitolou je památník rodu Šlechtů s ukázkami historického mobiliáře. Muzeum nabízí také další stálé expozice: „historie a tradice sportu na Lomnicku“, „Církevní umění“, „Mýtická hora Tábor – poutní místo a turistický cíl“, „fenomén Lomnické suchary a industriální tradice města“, „Expozice myslivosti a loveckých trofejí“ a „Sušírna pláten“. Mnohdy si říkám, co by asi dnešním parametrům a vzhledu muzea řekl jeho zakladatel Josef Petrák? Doufám, že by ho dnešní generace jeho následovníků, jenž s maximální zodpovědností přejala pomyslný muzejní štafetový kolík, nijak zásadně nezklamala. Alespoň zvýšenou měrou se o to snažíme, jak nyní, tak i v budoucnu.

Zahájení samotné výstavy proběhne dne v neděli 12. 9. v 10:00 a v rámci vernisáže bude z rukou starosty města Mgr. Josefa Šimka slavnostně předáno čestné občanství města Lomnice nad Popelkou emeritnímu řediteli panu Františku Novákovi za jeho celoživotní přínos v oblasti historie města, kultury a sportu. Úvodního slova se zhostí Mgr. Jan Drahoňovský, ředitel muzea a v kulturním programu vystoupí manželé Krčkovi. Na výstavě dojde na prezentaci archivních dokumentů se vztahem k dějinám muzea a ukázky sbírkových předmětů speciálně pro tuto příležitost zpřístupněných z našich depozitářů, včetně nejnovějších přírůstků. K dispozici budou mít zájemci o suvenýry několik nových pohlednic, samolepku s logem muzea a pamětní razítko. V plánu je také do konce roku vydání poštovní známky s námětem budovy muzea a především vydání nové knižní publikace komplexně popisující historii a současnost městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou. Výstavu si budete moci prohlédnout až do 21. listopadu. Přijďte společně s námi oslavit svátek lomnických muzejníků.

Mgr. Jan Drahoňovský

 

Další články akcí

HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA LOMNICKU

Městské muzeum a galerie ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech připraví společný projekt v rámci oslav 90. výročí otevření místní Základní školy T. G....

The Beatles Veteran Club již potřetí v muzeu

Na pondělí 12. září od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro své návštěvníky po velkém  úspěchu z minulých let další muzikantskou lahůdku v podobě koncertu ve zcela...

Souznění altu a klaviatury

Ve středu 18. 5. 2022 v rámci Mezinárodního dne muzeí proběhl v prostorách vstupní haly muzea za velké účasti návštěvníků koncert nazvaný "Souznění altu a klaviatury"....

„Pozor, žáby!“

První přednáška letošní sezony v městském muzeu se zaměří na přírodovědné téma. Autorka Mgr. Petra Zíková, kurátorka přírodovědných sbírek Regionálního muzea a galerie...

KDYŽ MUZEUM VONÍ PERNÍKEM

V neděli 13. března ve 14 hodin otevřou lomničtí muzejníci zajímavou výstavu, určenou především ženám. Ponese název „Když muzeum voní perníkem“. Na ní se u nás...

LETEM SVĚTEM S POŠTOVNÍMI ZNÁMKAMI

Pomyslná brána muzea se letos pro veřejnost otevře v neděli 6. března, kdy dojde na vernisáž výstavy nazvané „Letem světem s poštovními známkami“. Zcela poprvé se tak v...

PF 2022

Pracovníci městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou děkují všem svým návštěvníkům i sponzorům za jejich přízeň a podporu, kterou nám v letošním roce projevili....

VZESTUPY A PÁDY RODU VRŠOVCŮ

Ve čtvrtek 11. listopadu se od 17 hodin uskutečnila poslední ze série muzejních podzimních přednášek, která byla tentokrát s historickým podtextem s názvem “Vzestupy a...

PO STOPÁCH TŘEBOŇSKÝCH RYBNÍKÁŘŮ

Ve středu 20. října se od 17 hodin v muzeu představil lomnický cestovatel Mgr. Libor Drahoňovský, jenž je našim posluchačům velmi dobře znám z předchozích pořadů...

Koncert „Samá voda“

Ve středu 29. září se od 18 hodin uskuteční koncert jičínského souboru Fidle, který uvede pořad lidových písní z našeho kraje nazvaný „Samá voda“. Autorkou pořadu je...

PF 2021

Naši milí příznivci lomnického muzea, chtěli bychom touto cestou poděkovat za podporu a sympatie, kterých se nám od Vás v roce 2020 dostalo. Přestože to byl rok plný...

Virtuální výstava střední školy

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou již několik let spolupracuje ze zdejší střední školou, a to především v rámci studentských praxí, které v prostorách muzea...

LEGENDA ZVANÁ TYRANNOSAURUS REX

LEGENDA ZVANÁ TYRANNOSAURUS REX V pořadí druhá přednáška Mgr. Vladimíra Sochy se koná ve středu 23. září od 17 hodin tentokrát zaměřená na téma „Legenda zvaná...

KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN

KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN Ve čtvrtek 17. září od 17 hodin se ve vstupní hale  muzea uskuteční přednáška PhDr. Evy Ulrychové z Jičína na téma „Kapitoly z českých dějin –...