Pracovníci městského muzea si sobě i kulturní veřejnosti v podzimních měsících letošního roku připomenou již 130. výročí existence své instituce – od nelehkých počátků, až po rozkvět v dnešních časech. Smyslem plánované akce, která pro nás bude srdeční záležitostí, je také upozornit na její nezastupitelnou roli při poznání minulosti kraje, kde žijeme, a při mapování kulturních hodnot i přírodních krás v oblasti na rozhraní Podkrkonoší a Českého ráje, zvané Lomnicko. A to nejen pro nás samotné a naše vrstevníky, ale především pro generace příští. To je také obecně řečeno hlavním posláním a smyslem existence všech muzeí, nejen toho našeho…
Solidní zdejší společenské ovzduší konce devatenáctého století, spojené ruku v ruce s vlnou vlasteneckého nadšení, umožnilo po vzoru jiných, větších měst naší vlasti zvažovat, navrhnout a hlavně prosadit myšlenku zřízení „musea“ i v Lomnici u Jičína (oficiální název až do dubna 1896). Vzniklo památného dne 27. 11. 1891, kdy „usnáší se obecní zastupitelstvo jednomyslně, aby se místní museum zřídilo a povoluje k účelu tomu zatímně částku 15 zlatých, jež do rozpočtu na rok 1892 vřaditi se má… a ustanovuje pana Josefa Petráka co správce…“.
Od té doby budovala a pečovala o tuto instituci celá řada jeho správců a ředitelů (společně s mnoha spolupracovníky), každý z nich přispěl svým dílem a invencí k jeho postupnému zvelebení a rozšíření. Muzejní příběh se začal odvíjet ze skromných počátků – od dvou malých skříněk s prvními sbírkovými předměty položených pouze na židlích ve skladišti registratury v prvním poschodí radnice, přes mnohé stěhování, včetně školního muzejního kabinetu v chlapecké škole až po čtyřpodlažní Šlechtův Hrubý dům na Husově náměstí, původně reprezentačním patricijském městském paláci z 20. let 19. stol. Zde na optimálním místě skýtajícím ideální podmínky k činnosti v průběhu let vznikly zárodky několika dnešních expozičních celků, které bylo možno rozvinout po přestěhování všech sbírek v roce 1947 do současných prostor. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu v minulosti i dnes zaměřuje především na historii a etnografii Lomnicka, dále mineralogické a zoologické bohatství Podkrkonoší a Českého ráje, v galerijní oblasti na díla významných regionálních umělců. Samostatnou kapitolou je památník rodu Šlechtů s ukázkami historického mobiliáře. Muzeum nabízí také další stálé expozice: „historie a tradice sportu na Lomnicku“, „Církevní umění“, „Mýtická hora Tábor – poutní místo a turistický cíl“, „fenomén Lomnické suchary a industriální tradice města“, „Expozice myslivosti a loveckých trofejí“ a „Sušírna pláten“. Mnohdy si říkám, co by asi dnešním parametrům a vzhledu muzea řekl jeho zakladatel Josef Petrák? Doufám, že by ho dnešní generace jeho následovníků, jenž s maximální zodpovědností přejala pomyslný muzejní štafetový kolík, nijak zásadně nezklamala. Alespoň zvýšenou měrou se o to snažíme, jak nyní, tak i v budoucnu.

Zahájení samotné výstavy proběhne dne v neděli 12. 9. v 10:00 a v rámci vernisáže bude z rukou starosty města Mgr. Josefa Šimka slavnostně předáno čestné občanství města Lomnice nad Popelkou emeritnímu řediteli panu Františku Novákovi za jeho celoživotní přínos v oblasti historie města, kultury a sportu. Úvodního slova se zhostí Mgr. Jan Drahoňovský, ředitel muzea a v kulturním programu vystoupí manželé Krčkovi. Na výstavě dojde na prezentaci archivních dokumentů se vztahem k dějinám muzea a ukázky sbírkových předmětů speciálně pro tuto příležitost zpřístupněných z našich depozitářů, včetně nejnovějších přírůstků. K dispozici budou mít zájemci o suvenýry několik nových pohlednic, samolepku s logem muzea a pamětní razítko. V plánu je také do konce roku vydání poštovní známky s námětem budovy muzea a především vydání nové knižní publikace komplexně popisující historii a současnost městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou. Výstavu si budete moci prohlédnout až do 21. listopadu. Přijďte společně s námi oslavit svátek lomnických muzejníků.

Mgr. Jan Drahoňovský

 

Další články akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

Poslední letošní přednáška podzimního cyklu  nazvaná “Židovské památky Libereckého kraje s přihlédnutím k regionálním reáliím” se uskuteční v úterý 21. listopadu opět...

TŘEBOŇSKO, PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Na v pořadí třetí přednášce podzimního muzejního cyklu  zasvěceně pohovoří lomnický cestovatel, Mgr. Libor Drahoňovský, s jehož poutavým vyprávěním se v prostorách...

POVÍDÁNÍ O RÁDIU

Druhá přednáška podzimního cyklu uspořádaná k stému výročí rozhlasového vysílání v Československu se koná v úterý 24. října od 17 hodin. Na akci v podání sběratele a...

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...

LÉČIVÁ SÍLA ROSTLIN

V pondělí 17. dubna od 17 hodin se uskuteční další přednáška z jarního cyklu na téma “Léčivá síla rostlin” pohovoří lomnická bylinkářka, paní Miluška Vaňková. Dozvíme...

LIPNO A JEHO OKOLÍ

V úterý 11. dubna se od 17 hodin koná ve vstupní hale muzea další z cestopisných přednášek lomnického občana Mgr. Libora Drahoňovského pod názvem "Lipno a jeho okolí....

PUTOVÁNÍ ZA KOMENSKÝM

Další pokus o zjištění, kde se Jan Amos Komenský dne 28. března 1592 narodil, podnikl jičínský novinář Ing. Bohumír Procházka – proChor. O svých zážitcích bude vyprávět...

CHALOUPKY POD HORAMA

První akcí, která oficiálně zahájí letošní muzejní sezonu, se stane tematicky zaměřená národopisná výstava nesoucí název „Chaloupky pod horama“. Zde představí své...

HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA LOMNICKU

Městské muzeum a galerie ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech připraví společný projekt v rámci oslav 90. výročí otevření místní Základní školy T. G....

The Beatles Veteran Club již potřetí v muzeu

Na pondělí 12. září od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro své návštěvníky po velkém  úspěchu z minulých let další muzikantskou lahůdku v podobě koncertu ve zcela...

V neděli 17. července se od 10 hodin ve výstavní síni muzea v rámci 28. ročníku hudebně – dramatického festivalu Lomnické kulturní léto uskutečnil křest audioknihy...