Přednáška ke knize Počátky lokální železniční dopravy Českého ráje a severozápadního Královéhradecka – AKCE ZRUŠENA – NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN!!

Přednáška ke knize Počátky lokální železniční dopravy Českého ráje a severozápadního Královéhradecka autora Mgr. Pavla Blatníka. Akce se uskuteční ve čtvrtek 15. října od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Pojednává o regionu Českého ráje o oblastí severozápadně od Hradce Králové z hlediska přírodních i hospodářských podmínek a obecné historie. Představuje tento region především po stránce dopravní, kdy charakterizuje způsoby a možnosti dopravy v 2. polovině 19. století. Zároveň představuje železniční dopravu jako nový fenomén doby se všemi předpoklady a důsledky. Pozornost je věnována i turismu a turistice jako novému jevu konce 19. století, který s železniční dopravou úzce souvisel. V přednášce bude hovořeno o jednotlivých železničních společnostech, tratích a jejich výstavbě od počátků až do roku 1939, kdy nově vzniklou ČSR a její dráhy pohltily okupační německé úřady. Při přednášce budou promítnuty dobové fotografie, mapy a plány, které se přímo vztahují k jednotlivým železničním tratím lokálních drah ve zmíněném regionu. Pozornost je věnována právním a ekonomickým předpokladům jejich vzniku, jejich provozu, zabezpečení, jejich zániku či dalších osudech při převzetí těchto drah Československými státními drahami. V přednášce bude i zmínka o plánovaných a neuskutečněných projektech lokálních drah, které z různých důvodů nebyly realizovány. Fotografie a obrázky, které budou promítnuty, jsou částečně použity i ve zmíněné publikaci. Řada fotografii vyhledaných v muzeích či archivech ještě publikována nebyla. Přednáška odkazuje na jednotlivé části a kapitoly knihy, ve které je možno získat podrobnější informace například ze života jednotlivých železničních stanic s ohledem na jejich výstavbu, provoz, ale i společenský a politický život v kontextu s druhou polovinou 19. století a první třetinou století 2O.

Mgr. Pavel Blatník je středoškolský učitel, žijící v Hradci Králové. Od dětství měl velký zájem o historii a historické památky. Během studií na vysoké škole se zájem zaměřil především na regionální dějiny, industriální dějiny, dějiny dopravy a vojenské dějiny. Je autorem

Další články akcí

HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA LOMNICKU

Městské muzeum a galerie ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech připraví společný projekt v rámci oslav 90. výročí otevření místní Základní školy T. G....

The Beatles Veteran Club již potřetí v muzeu

Na pondělí 12. září od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro své návštěvníky po velkém  úspěchu z minulých let další muzikantskou lahůdku v podobě koncertu ve zcela...

Souznění altu a klaviatury

Ve středu 18. 5. 2022 v rámci Mezinárodního dne muzeí proběhl v prostorách vstupní haly muzea za velké účasti návštěvníků koncert nazvaný "Souznění altu a klaviatury"....

„Pozor, žáby!“

První přednáška letošní sezony v městském muzeu se zaměří na přírodovědné téma. Autorka Mgr. Petra Zíková, kurátorka přírodovědných sbírek Regionálního muzea a galerie...

KDYŽ MUZEUM VONÍ PERNÍKEM

V neděli 13. března ve 14 hodin otevřou lomničtí muzejníci zajímavou výstavu, určenou především ženám. Ponese název „Když muzeum voní perníkem“. Na ní se u nás...

LETEM SVĚTEM S POŠTOVNÍMI ZNÁMKAMI

Pomyslná brána muzea se letos pro veřejnost otevře v neděli 6. března, kdy dojde na vernisáž výstavy nazvané „Letem světem s poštovními známkami“. Zcela poprvé se tak v...

PF 2022

Pracovníci městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou děkují všem svým návštěvníkům i sponzorům za jejich přízeň a podporu, kterou nám v letošním roce projevili....

VZESTUPY A PÁDY RODU VRŠOVCŮ

Ve čtvrtek 11. listopadu se od 17 hodin uskutečnila poslední ze série muzejních podzimních přednášek, která byla tentokrát s historickým podtextem s názvem “Vzestupy a...

PO STOPÁCH TŘEBOŇSKÝCH RYBNÍKÁŘŮ

Ve středu 20. října se od 17 hodin v muzeu představil lomnický cestovatel Mgr. Libor Drahoňovský, jenž je našim posluchačům velmi dobře znám z předchozích pořadů...

Koncert „Samá voda“

Ve středu 29. září se od 18 hodin uskuteční koncert jičínského souboru Fidle, který uvede pořad lidových písní z našeho kraje nazvaný „Samá voda“. Autorkou pořadu je...

PF 2021

Naši milí příznivci lomnického muzea, chtěli bychom touto cestou poděkovat za podporu a sympatie, kterých se nám od Vás v roce 2020 dostalo. Přestože to byl rok plný...

Virtuální výstava střední školy

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou již několik let spolupracuje ze zdejší střední školou, a to především v rámci studentských praxí, které v prostorách muzea...

LEGENDA ZVANÁ TYRANNOSAURUS REX

LEGENDA ZVANÁ TYRANNOSAURUS REX V pořadí druhá přednáška Mgr. Vladimíra Sochy se koná ve středu 23. září od 17 hodin tentokrát zaměřená na téma „Legenda zvaná...

KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN

KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN Ve čtvrtek 17. září od 17 hodin se ve vstupní hale  muzea uskuteční přednáška PhDr. Evy Ulrychové z Jičína na téma „Kapitoly z českých dějin –...