Přednáška ke knize Počátky lokální železniční dopravy Českého ráje a severozápadního Královéhradecka – AKCE ZRUŠENA – NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE UPŘESNĚN!!

Přednáška ke knize Počátky lokální železniční dopravy Českého ráje a severozápadního Královéhradecka autora Mgr. Pavla Blatníka. Akce se uskuteční ve čtvrtek 15. října od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Pojednává o regionu Českého ráje o oblastí severozápadně od Hradce Králové z hlediska přírodních i hospodářských podmínek a obecné historie. Představuje tento region především po stránce dopravní, kdy charakterizuje způsoby a možnosti dopravy v 2. polovině 19. století. Zároveň představuje železniční dopravu jako nový fenomén doby se všemi předpoklady a důsledky. Pozornost je věnována i turismu a turistice jako novému jevu konce 19. století, který s železniční dopravou úzce souvisel. V přednášce bude hovořeno o jednotlivých železničních společnostech, tratích a jejich výstavbě od počátků až do roku 1939, kdy nově vzniklou ČSR a její dráhy pohltily okupační německé úřady. Při přednášce budou promítnuty dobové fotografie, mapy a plány, které se přímo vztahují k jednotlivým železničním tratím lokálních drah ve zmíněném regionu. Pozornost je věnována právním a ekonomickým předpokladům jejich vzniku, jejich provozu, zabezpečení, jejich zániku či dalších osudech při převzetí těchto drah Československými státními drahami. V přednášce bude i zmínka o plánovaných a neuskutečněných projektech lokálních drah, které z různých důvodů nebyly realizovány. Fotografie a obrázky, které budou promítnuty, jsou částečně použity i ve zmíněné publikaci. Řada fotografii vyhledaných v muzeích či archivech ještě publikována nebyla. Přednáška odkazuje na jednotlivé části a kapitoly knihy, ve které je možno získat podrobnější informace například ze života jednotlivých železničních stanic s ohledem na jejich výstavbu, provoz, ale i společenský a politický život v kontextu s druhou polovinou 19. století a první třetinou století 2O.

Mgr. Pavel Blatník je středoškolský učitel, žijící v Hradci Králové. Od dětství měl velký zájem o historii a historické památky. Během studií na vysoké škole se zájem zaměřil především na regionální dějiny, industriální dějiny, dějiny dopravy a vojenské dějiny. Je autorem

Další články akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

Poslední letošní přednáška podzimního cyklu  nazvaná “Židovské památky Libereckého kraje s přihlédnutím k regionálním reáliím” se uskuteční v úterý 21. listopadu opět...

TŘEBOŇSKO, PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Na v pořadí třetí přednášce podzimního muzejního cyklu  zasvěceně pohovoří lomnický cestovatel, Mgr. Libor Drahoňovský, s jehož poutavým vyprávěním se v prostorách...

POVÍDÁNÍ O RÁDIU

Druhá přednáška podzimního cyklu uspořádaná k stému výročí rozhlasového vysílání v Československu se koná v úterý 24. října od 17 hodin. Na akci v podání sběratele a...

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...

LÉČIVÁ SÍLA ROSTLIN

V pondělí 17. dubna od 17 hodin se uskuteční další přednáška z jarního cyklu na téma “Léčivá síla rostlin” pohovoří lomnická bylinkářka, paní Miluška Vaňková. Dozvíme...

LIPNO A JEHO OKOLÍ

V úterý 11. dubna se od 17 hodin koná ve vstupní hale muzea další z cestopisných přednášek lomnického občana Mgr. Libora Drahoňovského pod názvem "Lipno a jeho okolí....

PUTOVÁNÍ ZA KOMENSKÝM

Další pokus o zjištění, kde se Jan Amos Komenský dne 28. března 1592 narodil, podnikl jičínský novinář Ing. Bohumír Procházka – proChor. O svých zážitcích bude vyprávět...

CHALOUPKY POD HORAMA

První akcí, která oficiálně zahájí letošní muzejní sezonu, se stane tematicky zaměřená národopisná výstava nesoucí název „Chaloupky pod horama“. Zde představí své...

HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA LOMNICKU

Městské muzeum a galerie ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech připraví společný projekt v rámci oslav 90. výročí otevření místní Základní školy T. G....

The Beatles Veteran Club již potřetí v muzeu

Na pondělí 12. září od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro své návštěvníky po velkém  úspěchu z minulých let další muzikantskou lahůdku v podobě koncertu ve zcela...

V neděli 17. července se od 10 hodin ve výstavní síni muzea v rámci 28. ročníku hudebně – dramatického festivalu Lomnické kulturní léto uskutečnil křest audioknihy...