Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční vánoční výstavu betlémů, a to jak ze svých sbírek, tak též jiných institucí či sbírek soukromých. Z tohoto titulu přivítáme Vaše eventuální možné nabídky a krátkodobé zápůjčky exponátů historických, ale též novodobých tvůrců. Specifikem letošního ročníku bude prezentace části sbírky manželů Poslušných, kteří vlastní několik stovek různorodých betlémů a dlouhodobě se touto problematikou zaobírají. Druhým velkým zdrojem bude kolekce exponátů z Třebechovického muzea betlémů, s nímž naše instituce v loňském roce navázala plodnou spolupráci. Kolegové z tohoto středobodu betlémářství severovýchodních Čech nám zapůjčili jak betlémy historické, tak i současnou tvorbu. Na oplátku jsme jim poskytli velký skříňový betlém autora, rovenského faráře Františka Kocmana, který zde bude vystaven po dvě sezony, což je pro lomnické betlémářství i zdejší muzeum velkou poctou.

Premiéru bude mít rozměrné polychromované dílo významného podkrkonošského řezbáře Antonína Šíra z Levínské Olešnice s orientální architekturou s čtyřiceti kusy detailně zpracovaných figurek a s vymalovanou dálinou v pozadí. Zajímavostí jistě bude skříňový betlém s králickými figurkami a „Klanění pastýřů“, vyřezané z jednoho kusu pařezu, autora Františka Mühla z Heřmanic, s jehož jménem se již návštěvníci na předešlých výstavách měli možnost setkat a v našem sbírkovém fondu je také několikrát zastoupen.

V průběhu roku se podařilo získat řadu zajímavých přírůstků, které budou překvapením letošního ročníku. Záměr se povedl realizovat díky štědrým finančním příspěvkům Vás, návštěvníků předešlých výstav, a nyní se tak máte možnost podívat na výsledek Vaší velkorysosti k potěše současníků i budoucích generací. Dalším podobným počinem bude reliéfní betlém zhotovený novopackým řezbářem panem Ladislavem Dvorským, který, bohužel, v loňském roce zemřel. Jedná se o jednu z jeho posledních realizovaných prací na zakázku.

Z jiných představených řezbářů a jejich děl, ať už dnes již nežijících nebo dodnes tvořících, jmenujme alespoň pány Maška, Metelku, Hlaváče, Cejnara, Patočku, Buchara, Dlouhého, Mikule, Stránského, Farského, Tittla, Dubskou, manžele Kalouskovi atd. Betlémy zmíněných autorů jsou různé kvality, provedení, materiálů a stáří. Po delším čase bude vystaven nejstarší muzejní trojskříňkový betlém na podstavci v barokním pojetí s bohatou vyřezávanou výzdobou cechu ševcovského z roku 1794. Chybět nebudou ani různorodé betlémky paní Ireny Skalské z Prahy, umístěné například v exotických plodech, proutí, na kůře, ve skle, v oříšku, paličkované či z ovčího rouna, dále z glazované keramiky z ateliéru Mirky Holánkové, z taveného taženého skla Hany Divišové a skleněné plastiky Jiřího Ryby, z paličkované krajky autorky Blanky Křižkové z Lázní Bělohrad. Dětská dílka zastoupí výtvory Pavly Drahoňovské a Štěpánky Soukupové.

Pořadatelé na základě kladných ohlasů návštěvníků v předešlých ročnících připraví v nově rekonstruovaném prvním poschodí opět koutek se stylizovanou podkrkonošskou světničkou s ukázkami malovaného nábytku, včetně renovovaných kusů, které si muzejníci dají jako dárky pod vánoční stromeček.

Návštěvníci si budou moci opět zakoupit kromě běžně nabízeného sortimentu různé vánoční zboží od pohlednic (včetně široké palety oblíbených zimních vydaných akademickým malířem Jiřím Škopkem), velkého výběru vystřihovacích betlémů mnoha proveniencí, světelných okenních portálů, skleněných figurek, perníčků, věnečků až po další různorodé vánoční dekorace. Novinkou budou i speciální vánoční kalendáře. Tato avizovaná nabídka se může stát vhodným tipem na vaše vánoční dárky pro své blízké, které si k nám můžete přijít vybrat.

Výstava bude zpřístupněna v sobotu 2. prosince v předvečer prvního adventu od 9 hodin. Po celý tento den bude návštěvníkům k dispozici stylová „muzejní kavárna“ s teplými nápoji a možností občerstvení a posezení.

Pro letošní zahajovací den jsme pro vás a vaše děti připravili dvě dílničky, živě představující práci řezbáře, malířky a renomované perníkářky. Muzejní pozvání přijali všestranně zruční manželé Jaroslav a Nataša Kalouskovi a PhDr. Dana Holmanová, majitelka prestižního titulu „Nositel lidových tradic“, kterou uděluje ministr kultury. Akce proběhne od 10 do 17 hodin. Zájemci zde budou moci načerpat inspiraci nebo se přímo zapojit, např. do zdobení perníčků v pořadu nazvaném „Nazdob si svou hvězdičku“, případně si vánoční perníčky přímo zakoupit. To samé se týká i výrobků manželů Kalouskových.

V průběhu výstavy zazní také vánoční hudba, a to v podobě „Tříkrálového koncertu“ jičínského souboru Fidle, v pátek 5. ledna 2024 od 19 hodin, v jehož podání zazní písně a koledy z našeho kraje pod taktovkou Bc. Lenky Krausové.

Pracovníci muzea srdečně zvou všechny lidi dobré vůle.

Jan Drahoňovský – ředitel MMaG

 

Další články akcí

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

Poslední letošní přednáška podzimního cyklu  nazvaná “Židovské památky Libereckého kraje s přihlédnutím k regionálním reáliím” se uskuteční v úterý 21. listopadu opět...

TŘEBOŇSKO, PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Na v pořadí třetí přednášce podzimního muzejního cyklu  zasvěceně pohovoří lomnický cestovatel, Mgr. Libor Drahoňovský, s jehož poutavým vyprávěním se v prostorách...

POVÍDÁNÍ O RÁDIU

Druhá přednáška podzimního cyklu uspořádaná k stému výročí rozhlasového vysílání v Československu se koná v úterý 24. října od 17 hodin. Na akci v podání sběratele a...

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...

LÉČIVÁ SÍLA ROSTLIN

V pondělí 17. dubna od 17 hodin se uskuteční další přednáška z jarního cyklu na téma “Léčivá síla rostlin” pohovoří lomnická bylinkářka, paní Miluška Vaňková. Dozvíme...

LIPNO A JEHO OKOLÍ

V úterý 11. dubna se od 17 hodin koná ve vstupní hale muzea další z cestopisných přednášek lomnického občana Mgr. Libora Drahoňovského pod názvem "Lipno a jeho okolí....

PUTOVÁNÍ ZA KOMENSKÝM

Další pokus o zjištění, kde se Jan Amos Komenský dne 28. března 1592 narodil, podnikl jičínský novinář Ing. Bohumír Procházka – proChor. O svých zážitcích bude vyprávět...

CHALOUPKY POD HORAMA

První akcí, která oficiálně zahájí letošní muzejní sezonu, se stane tematicky zaměřená národopisná výstava nesoucí název „Chaloupky pod horama“. Zde představí své...

HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA LOMNICKU

Městské muzeum a galerie ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech připraví společný projekt v rámci oslav 90. výročí otevření místní Základní školy T. G....

The Beatles Veteran Club již potřetí v muzeu

Na pondělí 12. září od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro své návštěvníky po velkém  úspěchu z minulých let další muzikantskou lahůdku v podobě koncertu ve zcela...

V neděli 17. července se od 10 hodin ve výstavní síni muzea v rámci 28. ročníku hudebně – dramatického festivalu Lomnické kulturní léto uskutečnil křest audioknihy...