I příspěvková organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou se připojila k významné celostátní akci „Rok české hudby“, a to konkrétně realizací rozsáhlé tematické putovní výstavy nazvané „Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety „zapomníky“. Své síly tentokrát lomničtí muzejníci spojili s prestižní institucí – Národním muzeem (NM) v Praze, konkrétně s Českým muzeem hudby. Zcela programově tak navazujeme na obdobnou záležitost z léta roku 1971, kdy opět ve spolupráci s NM Praha vznikl projekt „100. výročí pobytu Bedřicha Smetany v Lomnici nad Popelkou“, kterou jsme si společně tehdy připomněli návštěvu významné osobnosti hudebního světa v našem městě. Aktuální výstava z roku 2024 bude rozsáhlejší, oproti té, konané před více jak půl stoletím. Bude se jednat o … speciálně připravených panelů s reprodukcemi dobových archivních materiálů a fotografií. Ve vitrínách návštěvníci zhlédnou kolekci třírozměrných předmětů, zapůjčených ze sbírek Národního muzea, se stejným jmenovatelem – výjevy z nejznámějšího Smetanova díla – opery „Prodaná nevěsta“, např. se jedná o džbány, sklenice, hrníčky, talířky, poháry, dýmky, vějíře nebo slánky či dózy na potraviny z kuchyní našich prababiček. K vidění bude i několik uměleckých děl na dané téma, např. obraz Bedřicha Smetany od O. Španiela, či busty od sochaře J. V. Myslbeka. Za jeden z nejcennějších exponátů prezentovaných na výstavě můžeme zmínit zrestaurovaný originální kostým „tanečnice“ z Prodané nevěsty z roku 1892, tehdy používaný v Národním divadle.

Samostatnou kapitolu bude tvořit vitrína věnovaná pobytu B. Smetany v Lomnici u Jičína (tehdejší název našeho města) v rámci jeho dovolené v červenci 1871, kdy byl ubytován ve vedlejší budově dnešního muzea, v bývalém hostinci Františka Tančíka (později „Řeháčkův hostinec“ a „Hotel Praha“).

Pro úplnou představu o samotné akci ocitujeme hlavní myšlenku pražských kurátorů výstavy:

„Smetana zapomenut v kameni je fotografickou výstavou, která se věnuje zachycení Bedřicha Smetany v pomníkové tvorbě v plenéru. Autoři cestovali za Smetanou – za jeho kamennou existencí.
Od Aše až k Beskydám. Vystavené fotografie z terénního průzkumu dokumentují stav roku 2015, někdy však také autoři sáhli po historických fotografiích, pokud přinášely zajímavé srovnání.
Sochy mluví – o Bedřichu Smetanovi, jak jej viděla doba. I o sochařích, jak jej viděli oni osobně. V neposlední řadě i o vynaložených finančních prostředcích.
Měl by mluvit (napovědět) i titul výstavy. Mluví o dvojím zapomnění. Mistr Smetana byl sochaři zhmotněn – jako kamenná vize pro další generace. Byl zapomenut, či zapamatován? Naše generace je však svědkem toho, jak byl zapomenut ještě jednou. Ne vždy, ale přesto až bolestně často. Těmi, kteří se dnes o něj mají starat.“

Pro zájemce a sběratele budou k dispozici i propagační materiály týkající se Bedřicha Smetany a Českého muzea hudby.

Výstava a zároveň letošní muzejní sezona bude zahájena vernisáží v neděli 3. března od 14 hodin úvodním slovem PhDr. Ivana Žáčka, muzikologa, teatrologa a operního kritika. V kulturní části programu se představí Jaroslav Krček, hudební skladatel, a Karel Jakubů, pěvec. Výstava potrvá až do 21. dubna 2024.

Mgr. Jan Drahoňovský – ředitel

Další články akcí

LOM BEZDĚČÍN

Letošní výstava drahých kamenů bude doplněna i o tematickou přednášku, která se uskuteční v úterý 18. června od 17 hodin. Na téma „Lom Bezděčín“ přijede pohovořit pan...

KONĚ, KONI, KOŇOVÉ

Koncert jičínského souboru Fidle pod uměleckým vedením Bc. Lenky Krausové se uskuteční v úterý 11. června od 18 hodin, a to se zcela nově připraveným programem na téma...

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

V pořadí páté vystoupení jičínské skupiny The Beatles Veteran Club se uskuteční v pondělí 10. června od 19,30 hodin. Ve zhruba devadesáti minutovém pořadu se můžete...

JÓ, TO JSEM JEŠTĚ ŽIL …

Koncert žáků hudebního oboru Základní umělecké školy v Lomnici nad Popelkou, který jsme společně uspořádali k Mezinárodnímu dni muzeí (18. květen). Uskuteční se ve...

O BEDŘICHU SMETANOVI TROCHU JINAK

Přednáška s promítáním doplněná o hudební ukázky PhDr. Olgy Mojžíšové, Ph.D. - kurátorky fondu Bedřicha Smetany v Českém muzeu hudby, navazující na výstavu "Smetana...

JAN DINGA – VÝBĚR Z DÍLA

Již se stalo dobrým zvykem, že lomnické muzeum vždy na 1. května zahajuje novou výstavu. Tou letošní se stane prezentace díla malíře, výtvarného pedagoga a člena Unie...

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

Poslední letošní přednáška podzimního cyklu  nazvaná “Židovské památky Libereckého kraje s přihlédnutím k regionálním reáliím” se uskuteční v úterý 21. listopadu opět...

TŘEBOŇSKO, PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Na v pořadí třetí přednášce podzimního muzejního cyklu  zasvěceně pohovoří lomnický cestovatel, Mgr. Libor Drahoňovský, s jehož poutavým vyprávěním se v prostorách...

POVÍDÁNÍ O RÁDIU

Druhá přednáška podzimního cyklu uspořádaná k stému výročí rozhlasového vysílání v Československu se koná v úterý 24. října od 17 hodin. Na akci v podání sběratele a...

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...