Po několikaměsíční vynucené přestávce mohli pracovníci místního městského muzea otevřít jeho prostory pro veřejnost. Stalo se tak v úterý 4. května. Samozřejmostí je ale dodržení stávajících hygienických pravidel a opatření. Zakazují se pouze skupinové prohlídky s tím, že není umožněna přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, a používat respirátory.

Zpřístupněny jsou tedy všechny stálé expozice, některé z nich během uzávěry doznaly částečné proměny a vylepšení, dále krátkodobá výstava „Lomnicko v proměnách času očima malířů“, kterou bylo doposud možné zhlédnout pouze virtuálně na webových stránkách muzea. Připomeňme, že partnery této akce jsou firmy Rydval Elektro a Česká spořitelna, jež zapůjčily společně s dalšími subjekty a soukromníky na pět desítek obrazů (včetně využití našich sbírek od cca třiceti malířů), což představuje velmi zajímavou kolekci, mapující proměnu tváře města od renesance až po dnešek. Výstava prezentuje především průhledy různými místními uličkami, zákoutími nebo i detaily některých vybraných solitérů architektury Lomnice nad Popelkou. Zároveň je možný prodej Lomnických sucharů, piva, novin a upomínkových předmětů, včetně několika novinek, které jsme uvedli v minulém čísle Lomnických novin.

Zatím však není, bohužel, možné konat vernisáže, přednášky a koncerty. Pokud dojde i v této oblasti ke změně, budeme Vás včas informovat. Aktuální zprávy o dění ve světě muzeí můžete také získat na oficiálních webových stránkách Asociace muzeí a galerií České republiky (www.cz-museums.cz)

Nově pracovníci muzea, snažící se „jít s dobou“, tak prostřednictvím sociálních sítí – konkrétně Facebooku a Instagramu – budou každou středu přinášet jejich uživatelům zajímavé články s náměty týkající se historie Lomnice nad Popelkou, popřípadě nějakého zajímavého sbírkového exponátu z muzejních fondů.

V nejbližší době dojde též na spuštění nových rozšířených a vylepšených webových stránek naší instituce (www.muzeumlomnice.cz), kde kromě aktuálního programu naleznete i řadu zajímavých článků, včetně fotoarchivu, s možností využití k badatelským a studijním účelům. Další novinka na stránkách bude obsahovat pestrou nabídku nabízeného zboží. Základní informace a vybrané články zde můžete také najít v německé jazykové mutaci (za což bychom rádi poděkovali slečně Andree Kieuové, se kterou nyní externě úzce spolupracujeme díky její ochotě a vstřícnosti).

Doufáme společně s Vámi, že nás v letošní blížící se hlavní sezoně již nic nepředvídatelného neohrozí ani nepřekvapí, a realizace plánovaných akcí proběhne bez větších problémů…

Další články akcí

JÓ, TO JSEM JEŠTĚ ŽIL …

Koncert žáků hudebního oboru Základní umělecké školy v Lomnici nad Popelkou, který jsme společně uspořádali k Mezinárodnímu dni muzeí (18. květen). Uskuteční se ve...

O BEDŘICHU SMETANOVI TROCHU JINAK

Přednáška s promítáním doplněná o hudební ukázky PhDr. Olgy Mojžíšové, Ph.D. - kurátorky fondu Bedřicha Smetany v Českém muzeu hudby, navazující na výstavu "Smetana...

JAN DINGA – VÝBĚR Z DÍLA

Již se stalo dobrým zvykem, že lomnické muzeum vždy na 1. května zahajuje novou výstavu. Tou letošní se stane prezentace díla malíře, výtvarného pedagoga a člena Unie...

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

Poslední letošní přednáška podzimního cyklu  nazvaná “Židovské památky Libereckého kraje s přihlédnutím k regionálním reáliím” se uskuteční v úterý 21. listopadu opět...

TŘEBOŇSKO, PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Na v pořadí třetí přednášce podzimního muzejního cyklu  zasvěceně pohovoří lomnický cestovatel, Mgr. Libor Drahoňovský, s jehož poutavým vyprávěním se v prostorách...

POVÍDÁNÍ O RÁDIU

Druhá přednáška podzimního cyklu uspořádaná k stému výročí rozhlasového vysílání v Československu se koná v úterý 24. října od 17 hodin. Na akci v podání sběratele a...

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...

LÉČIVÁ SÍLA ROSTLIN

V pondělí 17. dubna od 17 hodin se uskuteční další přednáška z jarního cyklu na téma “Léčivá síla rostlin” pohovoří lomnická bylinkářka, paní Miluška Vaňková. Dozvíme...

LIPNO A JEHO OKOLÍ

V úterý 11. dubna se od 17 hodin koná ve vstupní hale muzea další z cestopisných přednášek lomnického občana Mgr. Libora Drahoňovského pod názvem "Lipno a jeho okolí....