NEJCENNĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY A JEJICH HISTORICKÁ HODNOTA – Pomocí rozboru kovu či skloviny je možné stanovit původ materiálu a technologii jeho zpracování. Výzdoba a nálezové okolnosti předmětů umožňuje jejich dataci, údaje o jejich výrobci a osobě, která si cenný předmět mohla pořídit. 

KRONIKÁŘ KOSMAS A JEHO „KRONIKA ČECHŮ“ – Obecně známý autor nejstarší kroniky o dění v českém knížectví shromáždil zajímavé údaje o dění z minulosti a z doby svého života. Kronika obsahuje vedle cenných informací i nepřesnosti a omyly, zprávy o přírodních jevech a výjimečně i události z okolních zemí, pokud se týkaly českého knížectví. Autor byl církevním hodnostářem a zřetelně a programově stranil knížatům, které církev podporovala.

JEZUITSKÝ ŘÁD V ČECHÁCH – V 16. století reagovala katolická církev na vznik nekatolických církví (Luteráni, Kalvinisté, Zwingliáni atd.) snahami o posílení svého vlivu. Kromě Tridentského koncilu, který měl řešit, jak znovu získat dřívější postavení, vznikl z individuálního podnětu Ignáce z Loyoly řád Tovaryšstva Ježíšova – Jezuité. V Čechách se zpočátku proslavili vynikajícím školstvím, které bylo zdarma otevřeno všem bez jakéhokoli rozdílu. Postupně si vychovávali své stoupence a tím prosazovali katolictví ve všech vrstvách společnosti a státní správě. Důvodem zrušení řádu bylo jejich mocenské chování a důsledky nežádoucích zásahů do politického a hospodářského dění evropských zemí.

Další články akcí

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...

LÉČIVÁ SÍLA ROSTLIN

V pondělí 17. dubna od 17 hodin se uskuteční další přednáška z jarního cyklu na téma “Léčivá síla rostlin” pohovoří lomnická bylinkářka, paní Miluška Vaňková. Dozvíme...

LIPNO A JEHO OKOLÍ

V úterý 11. dubna se od 17 hodin koná ve vstupní hale muzea další z cestopisných přednášek lomnického občana Mgr. Libora Drahoňovského pod názvem "Lipno a jeho okolí....

PUTOVÁNÍ ZA KOMENSKÝM

Další pokus o zjištění, kde se Jan Amos Komenský dne 28. března 1592 narodil, podnikl jičínský novinář Ing. Bohumír Procházka – proChor. O svých zážitcích bude vyprávět...

CHALOUPKY POD HORAMA

První akcí, která oficiálně zahájí letošní muzejní sezonu, se stane tematicky zaměřená národopisná výstava nesoucí název „Chaloupky pod horama“. Zde představí své...

HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA LOMNICKU

Městské muzeum a galerie ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech připraví společný projekt v rámci oslav 90. výročí otevření místní Základní školy T. G....

The Beatles Veteran Club již potřetí v muzeu

Na pondělí 12. září od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro své návštěvníky po velkém  úspěchu z minulých let další muzikantskou lahůdku v podobě koncertu ve zcela...

V neděli 17. července se od 10 hodin ve výstavní síni muzea v rámci 28. ročníku hudebně – dramatického festivalu Lomnické kulturní léto uskutečnil křest audioknihy...

Souznění altu a klaviatury

Ve středu 18. 5. 2022 v rámci Mezinárodního dne muzeí proběhl v prostorách vstupní haly muzea za velké účasti návštěvníků koncert nazvaný "Souznění altu a klaviatury"....

„Pozor, žáby!“

První přednáška letošní sezony v městském muzeu se zaměří na přírodovědné téma. Autorka Mgr. Petra Zíková, kurátorka přírodovědných sbírek Regionálního muzea a galerie...

KDYŽ MUZEUM VONÍ PERNÍKEM

V neděli 13. března ve 14 hodin otevřou lomničtí muzejníci zajímavou výstavu, určenou především ženám. Ponese název „Když muzeum voní perníkem“. Na ní se u nás...

LETEM SVĚTEM S POŠTOVNÍMI ZNÁMKAMI

Pomyslná brána muzea se letos pro veřejnost otevře v neděli 6. března, kdy dojde na vernisáž výstavy nazvané „Letem světem s poštovními známkami“. Zcela poprvé se tak v...

PF 2022

Pracovníci městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou děkují všem svým návštěvníkům i sponzorům za jejich přízeň a podporu, kterou nám v letošním roce projevili....