NEJCENNĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY A JEJICH HISTORICKÁ HODNOTA – Pomocí rozboru kovu či skloviny je možné stanovit původ materiálu a technologii jeho zpracování. Výzdoba a nálezové okolnosti předmětů umožňuje jejich dataci, údaje o jejich výrobci a osobě, která si cenný předmět mohla pořídit. 

KRONIKÁŘ KOSMAS A JEHO „KRONIKA ČECHŮ“ – Obecně známý autor nejstarší kroniky o dění v českém knížectví shromáždil zajímavé údaje o dění z minulosti a z doby svého života. Kronika obsahuje vedle cenných informací i nepřesnosti a omyly, zprávy o přírodních jevech a výjimečně i události z okolních zemí, pokud se týkaly českého knížectví. Autor byl církevním hodnostářem a zřetelně a programově stranil knížatům, které církev podporovala.

JEZUITSKÝ ŘÁD V ČECHÁCH – V 16. století reagovala katolická církev na vznik nekatolických církví (Luteráni, Kalvinisté, Zwingliáni atd.) snahami o posílení svého vlivu. Kromě Tridentského koncilu, který měl řešit, jak znovu získat dřívější postavení, vznikl z individuálního podnětu Ignáce z Loyoly řád Tovaryšstva Ježíšova – Jezuité. V Čechách se zpočátku proslavili vynikajícím školstvím, které bylo zdarma otevřeno všem bez jakéhokoli rozdílu. Postupně si vychovávali své stoupence a tím prosazovali katolictví ve všech vrstvách společnosti a státní správě. Důvodem zrušení řádu bylo jejich mocenské chování a důsledky nežádoucích zásahů do politického a hospodářského dění evropských zemí.

Další články akcí

MINCOVNICTVÍ VÉVODY ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA

V pořadí druhá přednáška jarního cyklu, tentokrát sběratele, dlouholetého člena České numismatické společnosti, aukčního analytika a externího redaktora Artplus Bc....

BOUDO, BUDKO … ANEB JAK SE BYDLÍ V PŘÍRODĚ

První přednáška jarní muzejní cyklu - úterý 12. března od 17 hodin - pohovoří paní Mgr. Petra Zíková, kurátorka přírodovědných sbírek Regionálního muzea v Jičíně. Název...

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

Poslední letošní přednáška podzimního cyklu  nazvaná “Židovské památky Libereckého kraje s přihlédnutím k regionálním reáliím” se uskuteční v úterý 21. listopadu opět...

TŘEBOŇSKO, PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Na v pořadí třetí přednášce podzimního muzejního cyklu  zasvěceně pohovoří lomnický cestovatel, Mgr. Libor Drahoňovský, s jehož poutavým vyprávěním se v prostorách...

POVÍDÁNÍ O RÁDIU

Druhá přednáška podzimního cyklu uspořádaná k stému výročí rozhlasového vysílání v Československu se koná v úterý 24. října od 17 hodin. Na akci v podání sběratele a...

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...

LÉČIVÁ SÍLA ROSTLIN

V pondělí 17. dubna od 17 hodin se uskuteční další přednáška z jarního cyklu na téma “Léčivá síla rostlin” pohovoří lomnická bylinkářka, paní Miluška Vaňková. Dozvíme...

LIPNO A JEHO OKOLÍ

V úterý 11. dubna se od 17 hodin koná ve vstupní hale muzea další z cestopisných přednášek lomnického občana Mgr. Libora Drahoňovského pod názvem "Lipno a jeho okolí....

PUTOVÁNÍ ZA KOMENSKÝM

Další pokus o zjištění, kde se Jan Amos Komenský dne 28. března 1592 narodil, podnikl jičínský novinář Ing. Bohumír Procházka – proChor. O svých zážitcích bude vyprávět...

CHALOUPKY POD HORAMA

První akcí, která oficiálně zahájí letošní muzejní sezonu, se stane tematicky zaměřená národopisná výstava nesoucí název „Chaloupky pod horama“. Zde představí své...