V neděli 4. června se od 9 hodin uskuteční zahájení výstavy nazvané „Historická rádia“ ze sbírek Jana Drahoňovského st., pořádané k významnému jubileu – 100. výročí pravidelného rozhlasového vysílání v Čechách. Místní sběratel již po několikáté prezentuje veřejnosti část své rozsáhlé celoživotní kolekce rádií, radiostanic, telefonů, gramofonů, magnetofonů a vojenské radiotechniky, jejíž záchraně a renovaci věnoval velké úsilí a značnou část svého volného času. Většinu výstavní kolekce budou tentokrát zastupovat výrobky naší firmy Tesla. Zcela poprvé bude k vidění Edisonův fonograf – předchůdce gramofonu.

Československý rozhlas začal vysílat 18. května 1923 a my můžeme být právem hrdi na skutečnost, že se tak stalo hned za Angličany (1922), kteří drží evropský primát. Další zajímavostí je stejné datum jak dne českého rozhlasu, tak i Mezinárodního dne muzeí, kterým je v obou případech 18. květen.

Výstavu historické radiotechniky, která měla nezastupitelnou roli při komentování jednak stěžejních dějinných událostí našeho národa, tak i použití v každodenním životě, můžete navštívit až do 30. července. Přijďte si prohlédnout unikátní technické exponáty nostalgicky dokumentující nelehké začátky a zároveň jeden z významných stupínků vědeckotechnické revoluce, která šla mílovými kroky dopředu.

V letošním roce se nejedná o jedinou výstavu technického charakteru. Další bude následovat na podzim v termínu 1. 10. – 19. 11. 2023 s názvem „Historické televizory z muzejních sbírek“. Některé z exponátů pamatují začátky vysílání u nás před sedmdesáti lety.

Mgr. Jan Drahoňovský

Další články akcí

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...

LÉČIVÁ SÍLA ROSTLIN

V pondělí 17. dubna od 17 hodin se uskuteční další přednáška z jarního cyklu na téma “Léčivá síla rostlin” pohovoří lomnická bylinkářka, paní Miluška Vaňková. Dozvíme...

LIPNO A JEHO OKOLÍ

V úterý 11. dubna se od 17 hodin koná ve vstupní hale muzea další z cestopisných přednášek lomnického občana Mgr. Libora Drahoňovského pod názvem "Lipno a jeho okolí....

PUTOVÁNÍ ZA KOMENSKÝM

Další pokus o zjištění, kde se Jan Amos Komenský dne 28. března 1592 narodil, podnikl jičínský novinář Ing. Bohumír Procházka – proChor. O svých zážitcích bude vyprávět...

CHALOUPKY POD HORAMA

První akcí, která oficiálně zahájí letošní muzejní sezonu, se stane tematicky zaměřená národopisná výstava nesoucí název „Chaloupky pod horama“. Zde představí své...

HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA LOMNICKU

Městské muzeum a galerie ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech připraví společný projekt v rámci oslav 90. výročí otevření místní Základní školy T. G....

The Beatles Veteran Club již potřetí v muzeu

Na pondělí 12. září od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro své návštěvníky po velkém  úspěchu z minulých let další muzikantskou lahůdku v podobě koncertu ve zcela...

V neděli 17. července se od 10 hodin ve výstavní síni muzea v rámci 28. ročníku hudebně – dramatického festivalu Lomnické kulturní léto uskutečnil křest audioknihy...

Souznění altu a klaviatury

Ve středu 18. 5. 2022 v rámci Mezinárodního dne muzeí proběhl v prostorách vstupní haly muzea za velké účasti návštěvníků koncert nazvaný "Souznění altu a klaviatury"....

„Pozor, žáby!“

První přednáška letošní sezony v městském muzeu se zaměří na přírodovědné téma. Autorka Mgr. Petra Zíková, kurátorka přírodovědných sbírek Regionálního muzea a galerie...

KDYŽ MUZEUM VONÍ PERNÍKEM

V neděli 13. března ve 14 hodin otevřou lomničtí muzejníci zajímavou výstavu, určenou především ženám. Ponese název „Když muzeum voní perníkem“. Na ní se u nás...

LETEM SVĚTEM S POŠTOVNÍMI ZNÁMKAMI

Pomyslná brána muzea se letos pro veřejnost otevře v neděli 6. března, kdy dojde na vernisáž výstavy nazvané „Letem světem s poštovními známkami“. Zcela poprvé se tak v...

PF 2022

Pracovníci městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou děkují všem svým návštěvníkům i sponzorům za jejich přízeň a podporu, kterou nám v letošním roce projevili....