V neděli 4. června se od 9 hodin uskuteční zahájení výstavy nazvané „Historická rádia“ ze sbírek Jana Drahoňovského st., pořádané k významnému jubileu – 100. výročí pravidelného rozhlasového vysílání v Čechách. Místní sběratel již po několikáté prezentuje veřejnosti část své rozsáhlé celoživotní kolekce rádií, radiostanic, telefonů, gramofonů, magnetofonů a vojenské radiotechniky, jejíž záchraně a renovaci věnoval velké úsilí a značnou část svého volného času. Většinu výstavní kolekce budou tentokrát zastupovat výrobky naší firmy Tesla. Zcela poprvé bude k vidění Edisonův fonograf – předchůdce gramofonu.

Československý rozhlas začal vysílat 18. května 1923 a my můžeme být právem hrdi na skutečnost, že se tak stalo hned za Angličany (1922), kteří drží evropský primát. Další zajímavostí je stejné datum jak dne českého rozhlasu, tak i Mezinárodního dne muzeí, kterým je v obou případech 18. květen.

Výstavu historické radiotechniky, která měla nezastupitelnou roli při komentování jednak stěžejních dějinných událostí našeho národa, tak i použití v každodenním životě, můžete navštívit až do 30. července. Přijďte si prohlédnout unikátní technické exponáty nostalgicky dokumentující nelehké začátky a zároveň jeden z významných stupínků vědeckotechnické revoluce, která šla mílovými kroky dopředu.

V letošním roce se nejedná o jedinou výstavu technického charakteru. Další bude následovat na podzim v termínu 1. 10. – 19. 11. 2023 s názvem „Historické televizory z muzejních sbírek“. Některé z exponátů pamatují začátky vysílání u nás před sedmdesáti lety.

Mgr. Jan Drahoňovský

Další články akcí

LOM BEZDĚČÍN

Letošní výstava drahých kamenů bude doplněna i o tematickou přednášku, která se uskuteční v úterý 18. června od 17 hodin. Na téma „Lom Bezděčín“ přijede pohovořit pan...

KONĚ, KONI, KOŇOVÉ

Koncert jičínského souboru Fidle pod uměleckým vedením Bc. Lenky Krausové se uskuteční v úterý 11. června od 18 hodin, a to se zcela nově připraveným programem na téma...

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

V pořadí páté vystoupení jičínské skupiny The Beatles Veteran Club se uskuteční v pondělí 10. června od 19,30 hodin. Ve zhruba devadesáti minutovém pořadu se můžete...

JÓ, TO JSEM JEŠTĚ ŽIL …

Koncert žáků hudebního oboru Základní umělecké školy v Lomnici nad Popelkou, který jsme společně uspořádali k Mezinárodnímu dni muzeí (18. květen). Uskuteční se ve...

O BEDŘICHU SMETANOVI TROCHU JINAK

Přednáška s promítáním doplněná o hudební ukázky PhDr. Olgy Mojžíšové, Ph.D. - kurátorky fondu Bedřicha Smetany v Českém muzeu hudby, navazující na výstavu "Smetana...

JAN DINGA – VÝBĚR Z DÍLA

Již se stalo dobrým zvykem, že lomnické muzeum vždy na 1. května zahajuje novou výstavu. Tou letošní se stane prezentace díla malíře, výtvarného pedagoga a člena Unie...

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY LIBERECKÉHO KRAJE

Poslední letošní přednáška podzimního cyklu  nazvaná “Židovské památky Libereckého kraje s přihlédnutím k regionálním reáliím” se uskuteční v úterý 21. listopadu opět...

TŘEBOŇSKO, PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY

Na v pořadí třetí přednášce podzimního muzejního cyklu  zasvěceně pohovoří lomnický cestovatel, Mgr. Libor Drahoňovský, s jehož poutavým vyprávěním se v prostorách...

POVÍDÁNÍ O RÁDIU

Druhá přednáška podzimního cyklu uspořádaná k stému výročí rozhlasového vysílání v Československu se koná v úterý 24. října od 17 hodin. Na akci v podání sběratele a...

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

Pracovníci muzea připravili i pro letošní rok tradiční cyklus podzimních přednášek s promítáním, a to jak na historická tak i přírodovědná a cestovatelská témata....

KONCERT THE BEATLES VETERAN CLUB

Na pondělí 29. května od 19 hodin připravili pracovníci muzea pro širokou veřejnost muzikantskou lahůdku v podobě čtvrtého koncertu skupiny  “The Beatles Veteran Club”...

ZELENEJ SE, SUCHÁ LIPKO

Jarní koncert jičínského souboru Fidle  s názvem “Zelenej se, suchá lipko”. Akce konaná pod uměleckým vedením Lenky Krausové se uskuteční ve středu 17. května od 19...