POCTA ČESKÉ GRAFICE

V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé sbírky lomnického tiskaře a sběratele výtvarného umění Petra Kábrta pořádaná k jeho životnímu jubileu. Úvodním slovem výstavu zahájí sám jubilant, v kulturním programu vystoupí jeho syn David, zarecituje Štěpánka Soukupová.
Představovat milovníkům výtvarného umění osobu Petra Kábrta nemusíme. Ostatním připomínáme, že jde o lomnického občana, vynikajícího tiskaře grafických listů a bibliofilie řady akademických malířů – J. Kábrta, L. Jiřincové, Jaroslava Klápště, Vl. Komárka, J. Jíry, manželů Solovjevových, dále J. Brázdy, Karla Šafáře, A. Antonové, A. Borna a Petra Minky.

Ke grafické tvorbě ho přivedl otec, akademický malíř Josef Kábrt, který jej zasvětit do tajů a krásy tohoto výjimečného uměleckého řemesla. Po jeho smrti v roce 1989 se postupně osobně seznámil jak s L. Jiřincovou, tak hlavně s umělci Pojizeří. Jeho trpělivost a vzácný cit pro umění se nejvíce odrazil v tisku suché jehly J. Klápště . Ti dva byli duše spřízněné a byli si prostě souzeni. O tom svědčí i řada vynikajících a nezapomenutelných výstav, které P. Kábrt uspořádal, a to z téměř kompletní grafické sbírky J. Klápště v různých koutech naší vlasti, včetně zdejšího lomnického muzea. Nemalé zásluhy má ale i na tvorbě výstav ostatních „Pojizeráků“.

Petr Kábrt je od roku 1988 členem Spolku sběratelů a přátel exlibris a členem výboru Spolku českých bibliofilů, kde byl také v roce 2013 jmenován jeho čestným členem. Stejné ocenění obdržel mimo jiné i Vladimír Mikule, čestný občan města Lomnice nad Popelkou, a přítel lomnického muzea Prof. PhDr. František Dvořák. Toto vyznamenání si P. Kábrt plně zasloužil za dlouholetou neúnavnou práci v oblasti popularizace české grafické tvorby a významný podíl na její umělecké tiskařské realizaci.

Na závěr si dovolíme ocitovat část z všeříkajícího textu publikace akademického malíře pana Jana Solovjeva, který výstižně napsal: „ říká se, „To je grafika Františka Tichého“, a všichni rázem stojí k uctivému v pozoru. A přitom nikdo neví a nemá ani zdání, že třeba tyhle akrobaty na létající hrazdě tiskl slavný měditiskař Miro Pegrassi. To je krásný grafický list od Jaroslava Klápště a přitom netuší, že by nespatřil světlo světa bez přičinění a odborných znalostí grafika Petra Kábrta“.

Výstavu, která je přehlídkou celoživotní sbírky Petra Kábrta a zároveň jeho tiskařským umem spojeným s mnoha mimořádnými osobnostmi v oblasti výtvarného umění a grafiky, si budete moci prohlédnout až do 29. listopadu.

pracovníci lomnického muzea

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa?

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa? Přednáška PhDr. Mileny Lenderové, CSc. – Dcera Karla Havlíčka Borovského Zdeňka v dětství osiřela a péče o ni se nepříliš šťastně...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

Olbram Zoubek – Sochy

Olbram Zoubek – Sochy Úvod hlavní letošní výstavní sezóny Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou je ve znamení přehlídky tvorby jednoho z nejvýznamnějších...