VIA BELLI 1866

V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase oslav zajímavou akci zaměřenou na tuto problematiku. A tak v prostorách městské galerie proběhne ve dnech 26. 6. – 30. 9. 2016 putovní výstava nazvaná „Via Belli 1866„, kterou Komitét pro udržování památek z války roku 1866, jakožto její autor, zapůjčuje různým regionálním institucím za účelem seznámení široké veřejnosti se základními aspekty prusko-rakouské války.

Výstava je tvořena 20 samonosnými panely, na nichž se zájemci mohou dozvědět informace o politickém zákulisí celé války, bojujících armádách i nejdůležitějších bojištích nacházejících se v Čechách a na Moravě. Všechny panely jsou doplněny dobovými kresbami, historickými snímky pomníků a mapami jednotlivých bojišť z produkce rakouského generálního štábu. Zájemcům je tak poskytnuta základní informace o celé prusko-rakouské válce, bez zaměření na konkrétní bitvu či lokalitu. Kvůli této své obecnosti je tak velmi vhodná především pro prvotní zájemce o danou tematiku, byť poskytuje cenné informace i pro poučenější veřejnost. Výstava může být prezentována sama o sobě, stejně tak je ji možno využít jako základ expozice dále zaměřené na jeden region. Výstava „Via Belli 1866″ vznikla v roce 2009 jako jeden z výstupů projektu „Oživení památek v česko-polském pohraničí“, jehož nositelem a garantem byl Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Z tohoto důvodu je zpracována dvojjazyčně – česky a polsky, díky čemuž byla několikrát instalována i u našich severních sousedů. Tištěné panely komitétu vhodně doplní vitríny s třírozměrnými exponáty a archivními materiály z fondu lomnického muzea.

Součástí této akce zacílené na vojenskou historii budou i dvě přednášky na dané téma, a to pana Mgr. Petra Lazurka – místopředsedy komitétu, který o tomto konfliktu zasvěceně pohovoří v širších souvislostech včetně ukázek různých typů chladných a palných zbraní. Druhá přednáška paní PhDr. Evy Ulrychové bude spíše zaměřena na dopady této války na civilní obyvatelstvo včetně zdravotních důsledků. O konání výše uvedených přednášek budeme veřejnost včas informovat.

Mgr. Martin Barus- člen předsednictva komitétu 1866 a kurátor výstavy

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa?

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa? Přednáška PhDr. Mileny Lenderové, CSc. – Dcera Karla Havlíčka Borovského Zdeňka v dětství osiřela a péče o ni se nepříliš šťastně...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...

Olbram Zoubek – Sochy

Olbram Zoubek – Sochy Úvod hlavní letošní výstavní sezóny Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou je ve znamení přehlídky tvorby jednoho z nejvýznamnějších...