ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa?

Přednáška PhDr. Mileny Lenderové, CSc. – Dcera Karla Havlíčka Borovského Zdeňka v dětství osiřela a péče o ni se nepříliš šťastně ujali představitelé českého národa. I když zemřela velmi mladá, její vlastní život i „život po životě“ jsou nesporně zajímavé. Na základě archivních dokumentů i sekundární literatury se pokusíme objasnit, proč.

Akce se koná v úterý 26. dubna od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné.

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (narodila 25. září 1947 v Kostelci nad Orlicí) je česká historička. Zabývá se dějinami 19. století, především gender history, dějinami každodennosti a česko-francouzskými kulturními vztahy.

Vystudovala dějepis a francouzštinu na Filosofické fakultě University Karlovy a v roce 1973 tamtéž obhájila rigorózní práci na téma: Československo a habešská krize. V roce 1994 se habilitovala Pedagogické fakultě Jihočeské University v Českých Budějovicích v oboru české dějiny. V roce 2001 byla jmenována profesorkou v oboru České dějiny. V letech 2001–2007 byla děkankou nově zřízené Fakulty humanitních studií University Pardubice (dnešní Filozofická fakulta UPa).

Ocenění:

1999 – Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za knihu Hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Mladá fronta, Praha 1999.
2007 – Řád Akademických palem (Chevalier des palmes académiques) udělený Francouzským velvyslanectví v Praze za zásluhy o šíření francouzského jazyka, vědy a kultury.
2012 – Medaile Jana A. Komenského za zásluhy o rozvoj české vzdělanosti
2016 – Magnesia Litera

Výběr z díla:

K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. (1999)
Zdenka Braunerová. (2000)
Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. (2002)
Chytila patrola…aneb prostituce za Rakouska i republiky. (2002)
Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. (2004)
Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. (2006)
Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. stoleti. Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století. (2006)
Žena v českých zemích od středověku do 20. století. (2008) (vedoucí autorského kolektivu)
A ptáš se, knížko má… Ženské deníky 19. století. (2008)
Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. (2009)
Dějiny vysokého učení v Pardubicích. Univerzita v proměnách času 1950 – 2010. (I.–III. díl) (2011–2013)
Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové (2013), zpracováno jako četba na pokračování v Českém rozhlase
Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století. (2014) (s D. Tinkovou a V. Hanulíkem)
Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918 (2015) (s Martinou Halířovou a Tomášem Jiránkem

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...

Olbram Zoubek – Sochy

Olbram Zoubek – Sochy Úvod hlavní letošní výstavní sezóny Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou je ve znamení přehlídky tvorby jednoho z nejvýznamnějších...