Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan Petr Hora-Hořejš, který i přes současné velké pracovní vytížení při dopisování posledního čtrnáctého dílu Toulek českou minulostí si našel čas na své lomnické příznivce. Vzhledem k letošnímu významnému výročí narození císaře a krále Karla IV. bude autorovo povídání zaměřeno především na životní osudy „Otce vlasti“, naší nejvýznamnější historické osobnosti.

Petr Hora-Hořejš se narodil 7. září 1938 v Bratislavě. Vystudoval FF UK v Praze, katedru novinářství a absolvoval v roce 1961 v ročníku s Vladimírem Jiránkem, Přemkem Podlahou a Jiřím Hanákem. Do roku 1970 se živil jako redaktor a nakladatelský pracovník, poté – v politické nemilosti – musel psát pod různými pseudonymy novinářské sloupky a zároveň pracoval jako čerpač a měřič Vodních zdrojů. V letech 1990 – 1991 byl ředitelem nakladatelství Albatros, 1991 – 1994 redaktorem Mladého světa, nyní má svobodné povolání. Je spoluzakladatelem nadace Pangea, zaměřující se na podporu rozvoje díla J. A. Komenského.

Nejdříve měl v úmyslu P. Hořejš vydávat historické noviny, ale v sedmdesátých letech takovou možnost nedostal. Česká historie byla dle jeho slov vyučována útržkovitě, zatímco on chtěl najít nějaký kontinuální styl. Plánoval psaní historického textu populární nikoliv vědeckou formou, který by byl proložen množstvím medailonů osobností, glos, popisů událostí, dobových reálií apod. Pánové M. Kopřiva a K. Divina mu navrhli formát, který byl pak použit ve všech dílech „Toulek“ na netypickém formátu 30 x 18 cm. Čtrnáctidílná série o české historii je vydávána od roku 1979, původně cyklus vycházel na pokračování jako příloha časopisu Mladý svět. Od roku 1985 dostal knižní podobu. V průběhu let jej svými nezaměnitelnými ilustracemi doprovodila řada výtvarníků (manželé Bromovi, J. Běhounek a V. Novák). Podnětem k psaní „Toulek“ byla i vnitřní nespokojenost s normalizací naší společnosti. Tehdejším heslem P. Hořejše se stal slogan: „Když se v okupované zemi nemůžeme dívat dopředu, tak se dívejme dozadu“. V tehdejších letech pracoval jako čerpač a pomocný dělník a podstatná část „Toulek“ vznikla v maringotce na různých místech, např. i řadu let před chemickou továrnou v Kralupech nad Vltavou. Ve Vodních zdrojích pracovali také známí historici Jan Křen, Václav Kural a Karel Bartošek. V roce 2012 obdržel Petr Hora Hořejš za gigantické dílo Toulky českou minulostí do té doby obsahující více jak tři tisíce stran Cenu Boženy Němcové od Akademie literatury české. Od roku 1994 se „Toulky“ dočkaly i rozhlasového vysílání na stanici ČR 2 (každou neděli v premiéře po 8 hodině). Cyklus se od počátku dlouhodobě řadí mezi nejposlouchanější rozhlasové pořady. K červnu 2016 bylo odvysíláno 1086 dílů.

Kromě své stěžejní práce je také autorem nebo spoluautorem řady dalších knih. Například „Na dně vzdušného moře“ (1962), „Nejstarší Američané: kniha o Eskymácích a Indiánech“ (1968), „Humprecht, zámek devatera pohádek“ (1977), „Měla jsem štěstí na lidi – Jiřina Bohdalová“ (2006), „Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob“ (2014), „Opava dnem i nocí“ (2014), atd.

Petr Hora Hořejš nebude v lomnickém muzeu poprvé. Již v minulosti například uvedl vernisáž výstavy lomnického rodáka a čestného občana našeho města výtvarníka Oty Nalezinka. Na jeho další plánovanou akci – přednášku Toulky českou minulostí – k 700. výročí narození císaře Karla IV. zveme všechny ctitele historie. Vzhledem k předpokládanému většímu zájmu si můžete vstupenky v hodnotě 40,- Kč zakoupit v předprodeji v pokladně muzea.

Mgr. Jan Drahoňovský

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...

Olbram Zoubek – Sochy

Olbram Zoubek – Sochy Úvod hlavní letošní výstavní sezóny Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou je ve znamení přehlídky tvorby jednoho z nejvýznamnějších...