Výstava 140 let Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou

V sobotu 9. června bude ve 13 hodin před budovou muzea zahájena tematická výstava „140 let Sboru dobrovolných hasičů v Lomnici nad Popelkou“. Akci pořádá městské muzeum ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Hlavním exponátem výstavy bude rozměrná historická dvoukolová jednoproudová sundavací stříkačka fy R. A. Smekal Praha, c. k. priv. továrny na stříkačky, historické kroniky (např. z Nových Dvorů – tehdejších Xaverovic, pořízená 27.12.1902), ruční stříkačka „berlovka“, stříkačky PS 8 z roku 1968 a stříkačka PS 2velké tablo lomnických hasičů z roku 1912, z třírozměrných předmětů dvoukolový naviják na hadice, naviják trakař, lezecký dvouhákový žebřík, skládací lehátko samaritánské, signální trubky, lucerny k povozům,  přilby, sekerky, historické hasičské přístroje, výstrojní materiál (opasky, čepice, saka) aj. vše zapůjčené SDH Lomnice nad Popelkou. Z muzejních sbírek budou k viděné fotografie, písemnosti, plakáty, kroniky. Zapůjčení některých exponátů přislíbilo i Regionální muzeum v Jičíně. Výstava potrvá až do 8. července.

Z historie:

V letech 1849, 1862 a 1865 byla Lomnice nad Popelkou postižena četnými požáry, kdy při posledním lehlo popelem 42 obytných domů a několik stodol. Když vznikl požár, většinou zachvátil celá uskupení domů. Obyvatelé i představení města začali uvažovat o ochraně před požáry. Po četných debatách byla 22. srpna 1872 svolána ustavující schůze, na níž byl založen hasičský sbor jako čtvrtý odbor tělovýchovné jednoty Sokol v Lomnici n. Pop. Přihlásilo se 45 občanů, kteří zároveň složili slib.

Na jaře 1875 byla vydána první pravidla a řád pro hasičský odbor tělovýchovné jednoty, který měl 76 činných členů. Jejich stejnokroj byl oblek z režného plátna, k požáru se užívala přilba s koženou ochranou. Veškeré náčiní bylo majetkem města: čtyřkolová velká stříkačka, dvoukolová francouzská stříkačka, čtyřkolový vůz s úplným náčiním pro lezce, 340 m vídeňských hadic v 20 m dílech. Dále byly ve zbrojnici 3 lucerny, 3 svíčky, 8 dílů pochodní, lucerna na tyči se svíčkou, tyč s červeným praporem, oj a váhy k vozu. Vybavení se neměnilo do roku 1891, kdy se výzbroj doplňovala a vylepšovala o žebříky, smýkací plachtu a dvoukolové navijáky na hadice.

Od roku 1897 byli hasiči vedeni jako samostatný sbor. V roce 1899 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice u zámku. V době první světové války byla činnost sboru minimální, i členové sboru museli narukovat. Valnou hromadou 24. 4. 1919 byla obnovena činnost hasičského sboru, který měl 112 členů a 12 člennou jinošskou skupinu. V roce 1923 byly přijímány první ženy do sboru. Město zakoupilo automobilovou stříkačku Praga, která sloužila až do roku 1968. Pragovka zasahovala v širokém okolí, jako ve Staré Lomnici, Chlumu, Nových Dvorech, Nové vsi n. Pop. i v Semilech. V roce 1935 byla postavena nová zbrojnice proti kinu. Pozdější léta byla poznamenaná hospodářskou krizí, jež se promítla i v činnosti sboru.

V 60. letech se konaly pravidelné měsíční schůze, prováděly se preventivní protipožární prohlídky v obytných domech i provozovnách, členové se účastnili různých brigád a asistencí na zábavách.

Na podzim 1985 byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice na pozemku vedle té původní a i přes značné potíže při výstavbě byla 24. 1. 1990 předána do užívání. Český svaz požární ochrany se přejmenoval na Sbor dobrovolných hasičů. Zároveň i s novým názvem došlo také k značnému omlazení nejen soutěžního družstva. 90. léta a počátek nového tisíciletí byl ve znamení četných účastí na soutěžích v požárním sportu a dosahu výrazných i mimookresních úspěchů.

Od roku 2008 jsou lomničtí hasiči přeřazeni z kategorie JPO III. (jednotka požární ochrany – zajišťuje výjezd do deseti minut od vyhlášení poplachu) do kategorie JPO II. (výjezd do pěti minut) a s předurčením k zásahům na dopravní nehody. V roce 2011 město získalo převodem od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje vozidlo CAS 32 Tatra 815 (cisternová automobilová stříkačka), která nahradila CAS 32 Tatra 148. Dále díky finančnímu příspěvku města a kraje bylo zrepasováno stávající zásahové vozidlo CAS 32 Tatra 815.

V současné době se SDH Lomnice nad Popelkou skládá z 52 členů. 24 záchranářů je zařazeno v jednotce JPO II. Všichni vlastní osobní vybavení, které splňuje přísné bezpečnostní požadavky (zásahová přilba se svítilnou, ochranná nehořlavá kukla Nomex, zásahový oblek vícevrstvý, zásahové rukavice, osobní polohovací opasek, zásahová obuv, pracovní stejnokroj II. – bavlna/Nomex).

(čerpáno z Kroniky hasičů okresu Semily)

Užívaná technika (ve zkratce z minulosti do současnosti):

čtyřkolová velká stříkačka, dvoukolová francouzská stříkačka, čtyřkolový vůz s úplným náčiním pro lezce, automobilová stříkačka Praga, Opel -Blitz, Cisternová automobilová stříkačka CAS Škoda 706 RTH, Tatra 805 s přenosnou motorovou stříkačkou PS 8, Dopravní automobil DA 12 Avie 31, PS 12 a CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706 RTHP, CAS 32 Tatra 815, Škoda Felicia, Nissan Patrol, CAS 30 T 815.

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa?

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa? Přednáška PhDr. Mileny Lenderové, CSc. – Dcera Karla Havlíčka Borovského Zdeňka v dětství osiřela a péče o ni se nepříliš šťastně...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...