Přehled podzimních přednášek

Na podzimní měsíce roku 2012 pro Vás pracovníci lomnického muzea připravili řadu zajímavých tématicky odlišných přednášek. Můžete se těšit na PhDr. Evu Ulrychovu a Doc. PhDr. Vladimíra Koblížka, PhD. (přednášky zaměřené na dějiny a historii), Milušku Vaňkovou (léčitelství a bylinky) a na sérii cestopisných přednášek Pavla Chluma a Ing. Petra Kvardy, Libora Drahoňovského a JUDr. PhDr. Miroslava Stingla. (Více infromací viz zobrazit celý článek)

úterý 16. října od 17 hodin – archeoložka PhDr. Eva Ulrychová z Jičína- „Slované – naši bezprostřední předkové v Čechách 6.-12. století“ (hradiště, vesnice, keramika, mince, značky na nádobách, zpracování železa, obchod, způsob pohřbívání atd.). Přednáška s promítáním a ukázkami exponátů.

čtvrtek 25. října od 17 hodin –  historik Doc. PhDr. Vladimír Koblížek, PhD. z Hradce Králové, „Dějiny veršem psané“ – zamyšlení nad nejstarší česky psanou kronikou tak řečené Dalimila, kde je zachycena i nejstarší zmínka o našem městě. Přednáška s promítáním a knižními ukázkami.

pondělí 29. října od 17 hodin – bylinářka Miluška Vaňková z Ploužnice – „Zázračné bobule a pupeny, pupeny stromů a kůry a léčivé houby“. Přednáška doplněná o ukázky různých druhů bylin a jejich uplatnění v jídelníčku i léčbě.

čtvrtek 1. listopadu od 17 hodin – cestovatelé Ing. Petr Kvarda, Pavel Chlum z Košťálova. „Od Karibiku k Mayským pyramidám – Mexiko, Belize, Guatemala“. Přednáška s promítáním.

úterý 6.listopadu od 18 hodin – Evoluce v krizi aneb co ukazují data současné vědy – 1. část – Problémy evoluce

čtvrtek 15. listopadu od 18 hodin- 2. část – Kam ukazují data současné vědy. Přednáší ThMgr. Martin Bukovský – kazatel sboru Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem a člen Týmu apoštolské služby Jednoty bratrské v ČR.

úterý 13. listopadu od 17 hodin – cestovatel Libor Drahoňovský z Lomnice nad Popelkou. „Srbsko versus Kosovo – vzájemní rivalové“. Přednáška s promítáním.

středa 21. listopadu od 17 hodin – známý cestovatel, etnograf a spisovatel JUDr. PhDr. Miroslav Stingl, „Dobrodružství na všech rovnoběžkách“. Přednáška s promítáním.

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa?

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa? Přednáška PhDr. Mileny Lenderové, CSc. – Dcera Karla Havlíčka Borovského Zdeňka v dětství osiřela a péče o ni se nepříliš šťastně...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...