Ozvěny 1. světové války

Rok 2014 se celosvětově nese ve znamení kulatého výročí vzniku první světové války, jedné z nejvýznamnějších a zároveň nejtragičtějších událostí novodobé historie. V řadě českých měst i malých obcí stojí pomníky se jmény obětí „litice válečné“ z let 1914 – 1918. Tito němí svědci připomínají dodnes nezacelené rány světového konfliktu, který ovlivnil osudy jedné celé generace. Není snad u nás rodiny, jejímž předkům tato válka nezměnila osobní život. Nebýt této války, tehdejšími současníky zvané „Velká válka“ a kterou my dnes známe pod pojmem 1. světová válka, ubíraly by se dějiny lidstva i mikrosvět jednotlivců jiným směrem.

V letošním roce je tomu již přesně sto let, kdy miliony mladých mužů opustili bezpečí domova a vydali se do války, která se se postupně rozrostla ve válečný požár, jenž neměl v dějinách obdoby, ať už co do lidských, tak i materiálních ztrát. Šli s nadšením, nezkušeností a naivitou mládí, unášeni vlnou všudypřítomného vlastenectví. Tehdejší atmosféru zcela dokresluje citát jednoho z amerických dobrovolníků: „Když pomyslím na ty úžasné dny, které jsou před námi, jsem šťastný a plný očekávání.“

Euforii ze snadného rychlého vítězství a návratu z války „do švestek“ vystřídal brzy pocit trpkosti a zklamání. Nikdo nepředpokládal, že obrovské armády uvíznou na celé roky v blátivých zákopech mnoha front. Konflikt rozpoutaný sarajevským atentátem se změnil v historickou událost do té doby nevídaných rozměrů, a to především pokud jde o rozsah (zapojilo se na dvacet zemí několika kontinentů); enormní bylo vynaložení vojenského úsilí, mobilizace mužů (70 milionů vojáků na obou stranách), dále prostředků a surovinových zdrojů a množství obětí (9 milionů mrtvých vojáků a 1 milion civilistů).

Málo si také dnes lidé uvědomují, jaká svízelná byla situace se zásobováním v zázemí. Přesto, že byl zaveden tzv. lístkový systém, ke konci války nebyly potraviny ani na tyto lístky a podle místních pamětníků se pro půlku bochníku chleba chodilo z Lomnicka až k Mladé Boleslavi.

Dvacet milionů lidí bylo zmrzačeno, ať už na těle, tak i na duchu a k válečným obětem musíme připočítat také civilní obyvatelstvo nepředstavitelně hmotně strádající v zázemí a těsně po válce v letech 1918 – 1920 postižené celosvětovou pandemií „Španělské chřipky“. Její oběti se počítají na více jak dvacet milionů, tzn. minimálně dvojnásobek padlých. Nesmíme zapomenout ani na morální pokázu přeživších, kteří prošli frontovými útrapami plných krve, bláta, zimy, špíny, hladu, nemocí a dalších válečných hrůz, jež si dnes ani nedokážeme představit. Mnozí se vraceli s podlomeným zdravím a se sklony k alkoholismu, v němž nacházeli jediný možný únik z hrůzné reality a šance, jak zapomenout. Toto byl neblahý úděl jedné celé tzv. „ztracené generace“.

Díky válce došlo k velkému rozmachu a vytvoření ničivých technologií. Bitvy se odehrávaly ve vzduchu a hlubinách moří, poprvé se objevily tanky, obrněné válečné lodě poháněné párou, těžká děla a jedovaté plyny. Na konci války byla ekonomická a společenská situace v zemích, jež se v ní střetly, zcela jiná. Řada monarchií padla a změnily se v republiky, došlo k bolševické revoluci, nadnárodní impéria zmizely z mapy Evropy. Nicméně byla také událostí v podstatě nedořešenou a množství nahromaděných rozporů pouze připravily cestu k vypuknutí druhého, ještě mnohem horšího konfliktu celosvětového rozsahu, v jehož stínu dnes do jisté míry první světová válka stojí.

Po celé naší vlasti dojde v letošním roce k uspořádání řady akcí, ať už se jedná o tematické výstavy, pietní akce, přednášky, koncerty, které si důstojně připomenou toto smutné kulaté výročí. K těmto kulturně-historickým akcím se připojí i Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou. Konkrétně tematickou výstavou nazvanou „Ozvěny 1. světové války“, kterou doplní dvě historické přednášky. První přednášku připraví paní PhDr. Eva Ulrychová z Jičína, a to na téma „Prusko-rakouská válka 1866 – jeden z prologů 1. světové války“ a uskuteční se ve čtvrtek 19. června od 17 hodin. Druhá nazvaná „České stopy v sarajevském atentátu“ bude v režii pana Stanislava Buchara z Lomnice nad Popelkou, jednoho z největších znalců této problematiky u nás, jež se bude konat o týden později, a to ve čtvrtek 26. 6. též od 17 hodin.

Pokud jde o samotnou naši výstavu, může se uskutečnit takto rozsáhlý projekt díky zájmu a pochopení partnerských muzeí a hlavně soukromých sběratelů, jež se specializují na zmíněné období a ukázky svých sbírek zapůjčí. Základ bude tvořit část sbírkového fondu našeho muzea, např. kolekce exponátů přivezená žáky IV. ročníku měšťanské školy, kteří uspořádali ve dnech 4. – 25. července 1929 pod vedením řídícího učitele Karla Hlaváčka a odborného učitele Františka Mizery výpravu do Francie. Zde v oblasti nejkrvavějších bojů u Verdunu jedenáct let po válce se ještě nacházely v terénu různé vojenské artefakty, které si přivezli domů jako výmluvné a nevšední suvenýry. Některé získali i jako osobní dary velitele vojenské pevnůstky Rozelier u Verdunu adjunktanta Judona.

A co uvidí návštěvníci výstavy dále? Především ukázky výstroje a výzbroje některých armád zúčastněných v konfliktu (Rakousko-Uhersko, Německo, Francie, Rusko, Itálie, Belgie), včetně chladných a palných zbraní, uniforem, dále dobové dokumenty, fotografie, vojenské pohlednice, dopisnice a lístky polní pošty, modely letadel a děl, dobové plakáty a různá vládní nařízení, včetně pověstného „Mým národům“, kterým císař František Josef I. oficiálně dne 28. července 1914 oznamoval obyvatelstvu vyhlášení války Srbsku. Velmi slušně bude zastoupena faleristika (řády a vyznamenání) různých zemí, včetně sběratelsky vyhledávaných některých typů medailí udělených za statečnost (Signum Laudis) a vojenských odznaků na čepice. K největším raritám výstavy se zařadí několik exponátů s přímou vazbou na hlavního sarajevského atentátníka Gavrila Principa. Jedná se o artefakty nalezené na místě zničené expozice repliky jeho rodného domku v Obljaji u bosenského Grahova. Byla vypálená při chorvatské vojenské akci „Bouře“ v 90. letech 20. století.

Dalším cenným exponátem je „Stříbrná plaketa Madony“ s Nejvyššími iniciálami Jeho c. a k. Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. i s dekretem udělená dne 16. března 1916 paní Julii Kubátové, choti hajného v Rudolfovicích (dnes Želechy), matce osmi synů, kteří narukovali do první světové války.

Z hlediska návštěvníků jistě budou zajímavé i různé upomínkové předměty, tzv. „patriotika“ se symboly monarchie a vojenskými motivy, např. talíře, mísy, hrníčky, sošky, fajfky, atd.

Samostatnou kapitolu výstavy vytvoří exponáty s tematikou československých legií (ruských, francouzských, italských), které neodmyslitelně patří k problematice 1. světové války a našich národních dějin.

Výstavu nazvanou „Ozvěny 1. světové války“ si budete moci prohlédnout v termínu od 11. května až do 6. července. Slavnostní zahájení za účasti dobově uniformované historické jednotky proběhne v neděli 11. května od 10 hodin. Úvodní slovo pronese velký znalec vojenské historie pan Mgr. Rudolf Koldovský ze Železnice. V kulturní části programu zazní vojenské dobové písně v podání místního harmonikáře pana Milana Bergra. Přijďte se seznámit s těžkým údělem a osudy našich dědů a pradědů na bojištích 1. světové války.

Mgr. Jan Drahoňovský – ředitel muzea

 

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...