Olbram Zoubek – Sochy

Úvod hlavní letošní výstavní sezóny Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou je ve znamení přehlídky tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů současnosti a umělecké legendy – Olbrama Zoubka. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v neděli 17. května. Průvodní slovo pronesl starosta města Mgr. Josef Šimek a sám autor, který odpovídal i na četné dotazy z řad veřejnosti. V kulturní části zahrál a zazpíval hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček s manželkou Gabrielou. Milou tečkou vernisáže se stal kolektivní zpěv všech přítomných v zaplněné výstavní síni, a to konkrétně jedné z Mistrových oblíbených národních písní.

Olbram Zoubek se narodil v Praze 21. 4. 1926. V době druhé světové války byl v letech 1944 – 45 totálně nasazen v podniku Wegena v Praze na Letné a stal se také aktivním účastníkem Pražského povstání. Těsně po válce se hlásil na AVU v Praze, ale nebyl přijat, proto absolvoval kamenosochařskou praxi u sochaře Otakara Velínského. V letech 1945 – 52 po úspěšném složení zkoušek studoval na vysoké škole umělecko-průmyslové. Po ukončení základní vojenské služby se v roce 1951 začal věnovat restaurátorské praxi, ke které získal průpravu u profesora Josefa Wagnera. Specializoval se na renesanční sgrafito a kamennou plastiku. Ve stejném roce též uzavřel sňatek se spolužačkou, sochařkou Evou Kmentovou, se kterou má dceru Polanu a syna Jasana, jenž profesně šel ve šlépějích svých rodičů. Po smrti manželky v roce 1980 se o rok později oženil podruhé s Marií Edlmanovou, která mu je v současné době velkou uměleckou, ale především lidskou oporou. Střídavě žijí v Praze a v Litomyšli, kde mu byl udělen titul čestný občan města. Stal se členem Unie výtvarných umělců, skupiny Trasa a Nové skupiny, je též členem Umělecké besedy.

Zoubkův osobitý styl s nezaměnitelným a na první pohled čitelným rukopisem je charakteristický zredukovaným projevem tvorby plastik, dominancí vertikály, rozrušeným povrchem a autorovou spřízněností a reakcí na antické dědictví, z něhož zcela záměrně a programově čerpá. Je mimo jiné autorem posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu na Petříně.

V roce 1996 je oceněn státním vyznamenáním Medailí Za zásluhy I. stupně. Aktuálně mu bylo před několika málo týdny předáno ministrem kultury Danielem Hermanem ocenění a titul Rytíř české kultury. Olbram Zoubek má zastoupení v řadě prestižních světových a našich galerií. V suterénu zámku v Litomyšli – památce UNESCA – mohou návštěvníci obdivovat stálou expozici autorových děl. Jeho dosud největší retrospektivní výstava čítající okolo tři sta exponátů se uskutečnila na přelomu let 2013 – 2014 v Jízdárně Pražského hradu.

Mimořádnou lomnickou výstavu rozměrných soch a reliéfních tisků akademického sochaře Olbrama Zoubka, která se mohla uskutečnit díky finanční podpoře Města Lomnice nad Popelkou, si můžete prohlédnout až do 21. června. Nenechte si ujít jeden z největších kulturních projektů a počinů s nadregionálním významem v historii výstavnictví naší instituce.

Mgr. Jan Drahoňovský – ředitel

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa?

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa? Přednáška PhDr. Mileny Lenderové, CSc. – Dcera Karla Havlíčka Borovského Zdeňka v dětství osiřela a péče o ni se nepříliš šťastně...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...