Jedním z bohatě zastoupených sbírkových oborů v Městském muzeu a galerii Lomnice nad Popelkou je „numismatika“ (NU), který čítá k dnešnímu datu úctyhodných 826 položek zahrnujících jak mince, tak bankovky, pamětní medaile, vyznamenání, plakety včetně mincovních pokladů nalezených na Lomnicku. V roce 2015 tuto zajímavou kolekci odborně zpracovala paní PhDr. Eva Ulrychová, dlouholetá pracovnice jičínského muzea v oblasti archeologie a numismatiky. Výsledky této činnosti byly poté souhrnně publikovány v odborné literatuře.

Z celé plejády těchto mimořádných exponátů zahrnujících také antické a exotické mince, nouzová platidla, groše a tolary je těžké k prezentaci vybrat alespoň jeden. Za všechny popišme minci, o které víme i přesnou nálezovou situaci. Jedná se o stříbrný tolar z roku 1565 (průměr 40 mm) saského kurfiřta Augusta Saského (1526 – 1586, vládl 1553 – 1586 společně se svojí manželkou Anne Dánskou a Norskou, která žila v letech 1532 – 1585). Na přední straně (avers) je zpodobněna stylizovaná postava kurfiřta s mečem v pravé ruce a s palcátem v levé. Na zadní straně (revers) se nachází složený velký znak saského kurfiřství. Ražba byla provedena v drážďanské mincovně mincmistrem Hansem Bienerem (1556 – 1604).

Mince byla nalezena při výkopových pracích v roce 2006 pracovníky muzea v rámci povrchového sběru před místním zámkem, a to v prostoru, kde kdysi stála brána a vrátnice. I přes nedávný archeologický výzkum, který předcházel generální rekonstrukci zámku, se kuriózně jedná o nejstarší datovanou minci nalezenou v areálu lomnického panského sídla. Je zároveň také důkazem obchodních kontaktů našeho regionu se Saskem v období pozdního středověku. Pro ilustraci – za peníze této hodnoty se v dané době dala koupit ovce či koza a za deset těchto tolarů kráva. Vzácný numismatický nález byl zdarma zrestaurován v roce 2011 pracovníky Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Zmíněnou minci, které je v letošním roce přesně na rok 451 let, mohou návštěvníci běžně zhlédnout ve stálé expozici „Historie města“ v sekci věnované lomnické tvrzi a zámku a samozřejmě nechybí ani na právě probíhající výše uvedené numismatické výstavě.

 

 

Další články pro badatele

Morové rány na Lomnicku

Jedním z nejvíce skloňovaných slov dneška je „epidemie“. Nesužuje jenom dnešní generace, ale v mnoha podobách trápila i naše předky. Tedy nic nového pod sluncem....

Dlouhého mechanický betlém

První exponát, který návštěvník při vstupu do lomnického muzea spatří, je rozměrná práce betlémáře Josefa Dlouhého ze Stružince, čp. 64. Své největší, částečně...

Betlémářská tradice na Lomnicku

Odrazem pokračující betlémářské tradice na Lomnicku je každoroční snaha muzejníků pořádat v adventním čase v lomnickém muzeu a galerii vánoční výstavy betlémů. Tímto...

Lomnické „popelení“

Jako červená nit se Lomnickem klikatí říčka s až pohádkově libozvučným jménem Popelka. A obdobně jako ta dívka z Pohádky neměla ani Lomnice nad Popelkou v minulosti na...

Stopy Třicetileté války v našem kraji

Stopy Třicetileté války v našem kraji Letošní rok je přebohatý na různá historická „osmičková“ výročí. Jedním z nejdůležitějších je jistě i čtyřsté výročí vypuknutí do...