Výstava historických televizorů v plném proudu

Televizní přijímač je jedním z největších fenoménů 20. století a je faktorem, který velmi ovlivnil život již několika generací diváků, pokud máme na mysli především využití jejich volného času. Je nezanedbatelným zdrojem jak poučení, tak zábavy; byl aktuálním komentátorem řady dramatických událostí našich dějin a dalších různých oblastí lidské činnosti – politiky, poznání přírody, sportu, kultury, atd. Televize, zvláště starší typy ještě s dřevěnými bedýnkami, se doslova staly vhodnými „kusy nábytku“, jež byly postupně brány jako neodmyslitelná součást interiérů našich domácností. více fotografií
Na výstavě, která v lomnickém muzeu probíhá již od 22. září do 24. listopadu, mohou návštěvníci zhlédnout přibližně pět desítek různých, téměř výhradně černobílých typů televizních přijímačů od unikátního amatérského prototypu z roku 1932 až po sériově vyráběné průmyslové televize, a to od roku 1953 po 80. léta 20. století. Výstava se zaměřila z větší části na ukázky výrobků československé firmy TESLA; je též zároveň dokladem naší tehdejší technické vyspělosti. K vidění jsou i sovětské televizory, které vedle maďarských a jugoslávských byly na tehdejším domácím trhu nejvíce dostupné. Vedle klasických přijímačů je vystaveno i několik ukázek přenosných tranzistorových a bateriových.

Výstava je zpestřena promítáním dobových, z dnešního pohledu až archaicky působících televizních reklam z 60. – 80. let minulého století a odbornou literaturou. Zajímavé a pro mnohé návštěvníky jistě i objevné jsou zmínky o některých místních rodácích nebo v našem městě působících občanů, kteří měli v minulosti co dočinění s působením v Československé televizi. Prostřednictvím tohoto média se Lomnice nad Popelkou v minulosti již mnohokrát celostátně zviditelnila, např. v pořadech „Toulavá kamera“, „Barvy života“, dále v „Televizních novinách“ a v kulturních či sportovních prezentacích.

Dle vzpomínek pamětníků se první televize v Lomnici objevila krátce po zahájení vysílání v roce 1953 a byla umístěna v přízemí radnice, kde se nyní nachází obřadní síň. Zde sloužila tato tehdejší technická novinka široké veřejnosti, a to pouze několik hodin denně, kdy běželo celostátní vysílání. Dalšími pozdějšími veřejnými místy se staly např. lomnické letiště a „Úřednický dům“ čp. 886 v dnešní ulici Bezručova. V roce 1956 bylo v Lomnici nad Popelkou již 70 majitelů televizorů – „aparátů radiových, v nichž majitel nejen slyší vzdálený zvuk zpěvu, hudby, řeči atd., ale i vidí účinkujícího zpěváka, hudebníka, herce …“ – jak je doslovně psáno v městské kronice. O rok později se stav zvýšil na 164 občanů platících koncesi na televizi. V našem městě se nacházely i elektroopravna a radioopravna, které působily pod hlavičkou Komunálních služeb města. První byla provozována v domě čp. 9 na Husově náměstí (dnes Elektro Vacek), druhá o něco později v čp. 127 v ulici Jeronýmova (kdysi fy Budina). Odsud se provozovna stěhovala do domu čp. 795 v ulici 5. května (naproti kinu) a posledním působištěm se stal dům čp. 725 v téže ulici (dnes Schrama). Z místních opravářů televizí za všechny jmenujme alespoň pana Trnku, Kornase, Zajíce, Rudiše a Dlouhého st. a ml.
Výstava nazvaná „Historické televizory aneb na co jsme se dívali“ je, pokud víme, jednou ze dvou akcí konaných v letošním roce v naší republice, jež připomíná 60. výročí vzniku Československé televize a její nelehké začátky.

Druhou institucí vedle lomnického muzea je Národní technické muzeum v Praze, kde se koná až do konce tohoto roku.
Tato skutečnost se dostala do povědomí médií, ať už tisku, rozhlasu, ale i televize. Např. v pondělí 7. října u nás natáčela a ještě tentýž den v18 hodin odvysílala Česká televize propagační upoutávku v pořadu Události v regionech (je možné ji najít na internetu, v archivu Událostí v regionech). Zájem projevila i televize Prima, která u nás bude natáčet až po uzávěrce Lomnických novin. Poměrně dlouhý článek o zmíněné akci se objevil i na titulní straně týdeníku 5 + 2, dále v novinách MF Dnes a v některých dalších, ať už regionálních nebo s celostátním dopadem. Výše uvedená propagace měla jistě také vliv na zvýšený zájem veřejnosti o aktuální dění v lomnickém muzeu, jehož jednou z hlavních priorit je propagace našeho města.

autoři výstavy

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa?

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa? Přednáška PhDr. Mileny Lenderové, CSc. – Dcera Karla Havlíčka Borovského Zdeňka v dětství osiřela a péče o ni se nepříliš šťastně...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...